20 prosent trekk i lønn når du er syk

De vil sette ned skatt og avgifter, men vil samtidig innføre skatt på sykdom. Dersom Høyre og Kristelig Folkeparti danner regjering sammen, vil de fjerne boligskatten og senke toppskatten. Men du kan få 20 prosent lønnstrekk de første 16 sykedagene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Denne uka er Høyre-leder Jan Petersen tilbake i landet han har lyst til å styre etter valget.

En annen som har lyst til å innta regjeringskontorene, er Kjell Magne Bondevik, som i dag inviterer pressen til hytta si i Stavern. Per i dag er en Høyre/KrF-regjering - eventuelt med Venstre - det mest sannsynlige alternativet til Stoltenberg-regjeringen.

Dagbladet har med grunnlag i partiprogrammer, alternative budsjetter og uttalelser fra sentrale politikere sett på hvordan denne regjeringen vil dreie politikken på viktige områder.

  • Skatt:

Høyre går til valg på storstilte skattelettelser og er nødt til å bruke regjeringsmakten til å få skatte- og avgiftsnivået ned.

KrF vil også ha skattene ned, men er milevis fra Høyres nivå. Alkoholavgiften er ikke lenger hellig for KrF, særlig ikke hvis KrF får penger til antirustiltak. KrF kan også tenke seg å vurdere bilavgifter.

Alt i alt liten grunn til å tvile på at en Høyre-KrF-regjering vil senke skatter og avgifter. Men hvor mye, hvor fort, og til hvilken pris? Det er det store spørsmålet.

Sykelønn:

Høyre vil kutte drastisk i sykelønna, KrF mye mindre. Alt tyder på at partiene kan enes om å gjennomføre forslagene fra Sandman-utvalget. Arbeidstakerne betaler 20 prosent egenandel i arbeidsgiverperioden, dvs. fra 1. til 16. sykedag. Dette inntektstapet skal ifølge Sandman-utvalget kompenseres ved en generell reduksjon i trygdeavgiften. Med denne modellen må Høyre se langt etter de 5,7 milliardene de hadde tenkt å spare med sitt sykelønnsopplegg.

Bistand:

Mens skattelettelser er en av Høyres absolutter, er bistand en av KrFs store hjertesaker. Høyre ville kutte 2,5 milliarder på årets budsjett, KrF vil øke bistanden til én prosent av BNI. Nå har Høyres Inge Lønning signalisert at det ikke er så viktig å kutte i bistanden likevel. Men dette vil være en av de store stridene i eventuelle regjeringsforhandlinger.

  • Distriktene:

Høyre vil kutte stort i ulike former for distrikts- og næringsstøtte (1,2 milliarder i 2001-budsjettet), men vil bruke en milliard mer på vei.

Utbygging av veier og infrastruktur kan være god distriktsstøtte også for KrF.

Landbruk:

Høyre vil kutte kraftig i landbruksstøtten (ca. 1,5 milliarder), og vil samtidig fjerne tollbarrierene for import fra u-land. KrF vil trolig at det som kuttes i landbruksstøtte skal gå til bistand.

Privatisering:

Høyre vil ha konkurranse om offentlig tjenesteproduksjon. KrF er ikke uvillig til konkurranseutsetting, men skeptisk til å sette bestemor på anbud. KrF er med på tjenestekonkurranse i Oslo, og det er grunn til å regne med at en Høyre/KrF-regjering vil åpne for anbudskonkurranse, i alle fall om mer tekniske tjenester.

  • Skole:

Høyre vil gjøre det lettere å starte private skoler. KrF vil beholde dagens privatskolelov, men vil gjøre det lettere for livssynsskoler å drive. Alt i alt blir det færre avslag og lettere å starte privatskoler med en H/KrF-regjering.

  • Arbeidsinnvandring:

Både Høyre og KrF vil åpne for arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området og gjøre det lettere å få godkjent utdanning fra andre land.

  • Familiepolitikk:

Vil videreføre kontantstøtten og trappe opp statstilskuddet til barnehagene til 50 prosent innen 2005.

Har lovet full barnehagedekning og billigere barnehager. Høyre vil ta fra morsmålstrenere og kommunenes rammetilskudd for å få det til. Vil likestille private og kommunale barnehager.

  • Kraft:

Ap og Høyre sørget for Bondevik-regjeringens fall med gasskraftsaken. Sårene er i ferd med å leges, men miljøsaker kan skape strid. Høyre vil legge til rette for utbygging av gasskraftverk, KrF vil ikke bygge gasskraftverk med dagens teknologi. KrF må gi seg og legge Stortingets tidligere vedtak til grunn.

  • EU:

Høyre er for medlemskap, KrF mot. En H/KrF-regjering må derfor bygge på en pakt om at det ikke er aktuelt for denne regjeringen å søke om medlemskap i EU.

Høyre må derfor legge bånd på sin EU-iver.

DROPPER SLIPSET: Jan vil i regjering. Derfor vil han gjøre noe han liker. Snakke med folk.
TILBAKE PÅ TOPPEN: Kjell Magne vet godt at han er populær. Det kan bli KrFs nøkkel inn i regjeringskvartalet.