20 tiltak mot problemelever:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

1. Elevene stiller opp på et fast sted i skolegården og har faste plasser i rekka. Yttertøy henges på gangen på fast knagg hver gang.

2. Elevene står ved pulten og hilser på læreren i begynnelsen av første time. Når klassen får besøk, reiser elevene seg, hvis ikke læreren gir annen beskjed.

3. Elevene sitter på rekker og har faste plasser i klassen.

4. Når kollektive beskjeder blir gitt, skal elevene sitte på plassene sine og være rolige, se, lytte og tenke.

5. Elevene skal alltid ha beskjed om hva de skal gjøre når de er ferdige med en gitt oppgave (skal-oppgavene). Dette står skrevet på en fast plass på tavla.

6. For å øke elevenes motivasjon for å jobbe med skriftlige oppgaver, kan man benytte et system der elevene får tilgang til ulike positive aktiviteter («free-time») etter at skal-oppgavene er fullført.

7. Ordenselevene deler kollektivt ut det materialet man trenger i timen til samme tid. De øvrige elevene sitter på plassene sine.

8. Oppgavene som skal rettes, eller materialet som benyttes i timen, samles inn av ordenselev i slutten av timen.

9. Elevene må rekke opp hånda når de vil fortelle om noe, svare på spørsmål eller trenger hjelp. Læreren spør bare de som sitter i ro og rekker opp hånda, og overser de urolige.

10. Under fellesgjennomgåelsen i klassen skal elevene bare spørre om det de ikke forstår av den aktuelle undervisningen.

11. Elevene skal ikke ha uønskede gjenstander på pulten. Dersom elevene benytter uønskede gjenstander, gis umiddelbart beskjed om at disse skal fjernes. Skjer det om igjen, fjernes de.

12. Hver elev har en lukket blyantspisser eller ferdigspissede blyanter i pennalet.

13. Elevene drikker vann og går på WC i friminuttet. (Unntak er de med spesielle behov.)

14. I arbeidssituasjonene går læreren alltid til de elevene som trenger hjelp. Elever som går til læreren for å få hjelp får umiddelbart beskjed om å sette seg og vente på tur.

15. Når hjelp gis av lærer til elev i arbeidssituasjonene, skal hjelpen alltid gis hviskende.

16. Dersom en elev går bort til en annen elev i timen og begynner med utenomsnakk, skal det alltid gis beskjed om at eleven må sette seg igjen.

17. Elevene må sitte i ro og ha pulten ryddet før friminuttet.

18. Elevene får beskjed om å ta fram mat og drikke samtidig, og alle spiser og drikker til samme tid. Ingen får gå fra plassen sin for å kaste søppel før lunsjpausen er slutt.

19. Elevene har de samme plassene i alle rom de har undervisning i, og henger tøyet i samme rekkefølge på gangen.

20. Elevene må ha pulten ryddet, ranselen pakket, stolen satt opp og stå i ro ved pulten etter siste time på dagen.