TRUET: Slagugla er en av 18 truede fuglearter som holder til i skogen. Foto: SCANPIX.
TRUET: Slagugla er en av 18 truede fuglearter som holder til i skogen. Foto: SCANPIX.Vis mer

- 200 000 fugleunger dør som følge av skogsdrift

Hvert år. Har i praksis null vern.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Hvert år ødelegges mellom 20 000 og 50 000 reir i norske skoger som følge av skogsdrift, ifølge en beregning gjort av miljøorganisasjonen Mer Villmark Nå.

Med et snitt på fem egg i hvert reir betyr det at norsk fauna hvert år mister mellom 100 000 og 200 000 fugleunger.

- Noen reir på bakken klarer seg, og noen fugler klarer å hekke på nytt, men mister ett kull. Uansett må vi erkjenne at når vi meier ned skog, går det med en masse reir, sier Bård Andersen i Mer Villmark Nå.

Problemet er ifølge organisasjonen at skogbruket går for fullt hele året - selv i hekketida.

Papiret skal bli hvitt
Før, da bøndene selv tok seg av hogsten, lot man som regel skogen være i hekketida, og tok seg av andre arbeidsoppgaver på gården i denne perioden. I dag hogges 90 prosent av all skog av hogstentreprenører. De vil helst vil ha jevn aktivitet året rundt. I tillegg har det kommet krav fra papirbransjen om at trevirket må være ferskt - ellers blir ikke papiret hvitt nok.

- Når hogstmaskinene går døgnet rundt med lyskastere på, viser det at ingen hensyn blir tatt, sier Andersen, som mener det må innføres i hogststans i hekkeperioden på to og en halv måned.

Ingen beskyttelse
Rune Aanderaa i Sabima, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, er glad for at det blir satt fokus på skogbrukets behandling av fuglereir.

- Det er et dyreetisk problem. Men det at fuglene mister leveområdene sine når skogen flatehogges, er en vel så stor katastrofe, sier han.

Vilt er beskyttet av norsk lov gjennom viltloven. I kapittel § 3 i Viltloven står det at "Alt vilt, herunder dets egg, reir og bo er fredet med mindre annet følger av lov eller vedtak med hjemmel i lov.(...) Ved enhver virksomhet skal det tas hensyn til viltet og dets egg, reir og bo, slik at det ikke påføres unødig lidelse og skade."

- Men dette gjelder i praksis ikke i forhold til skogbrukets hogstmaskiner og reir. Dermed har fuglereir ingen beskyttelse, sier Aanderaa.

- Faktisk har fugler som hekker i fuglekasser og i trær i boligstrøk det mye greiere enn fuglene i skogen, sier han.

Rundt halvparten av alle truede og nær truede dyrearter lever i skogen, og noen av disse er fugler. Av de truede artene er det 18 fugler som hekker i skog.

- Kan omgås
Skogsjef i skogeierforeningen Norskog, Erling Bergsaker synes 20 000 - 50 000 ødelagte reir i året høres vel mye ut.

- Det går an å omgå dette problemet ved å hogge i de minst sårbare områdene i hekketida. Dette er uansett en periode av året med lite aktivitet fordi det er vått i skogen.

- Er skogeierne flinke nok til å ta hensyn til fuglene?

- Dette er et tema som det fokuseres på, men man kan jo alltid spørre seg om man er flink nok, sier Bergsaker.

VIL VERNE SKOGSFUGL I HEKKETIDA: Bård Andersen i Mer Villmark Nå. Foto: Nina Hansen.
VIL VERNE SKOGSFUGL I HEKKETIDA: Bård Andersen i Mer Villmark Nå. Foto: Nina Hansen. Vis mer