200 000 nordmenn lever farlig på jobben

15 000 helseskadelige kjemikalier. 350 kreftdødsfall årlig skyldes kjemisk påvirkning.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) - 200 000 norske arbeidstakere rapporterer at de er høyt eksponert for potensielt helseskadelige stoffer i mesteparten av arbeidstida. Samtidig blir det bare utført rundt 6000 eksponeringsmålinger årlig, noe som tilsvarer 0,03 målinger per sysselsatt. Skal vi være fornøyde med dette? spør forskningsdirektør Pål Molander ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

Mediafokus 

I går  holdt Molander et foredrag på instituttet om kjemisk arbeidsmiljø i norsk arbeidsliv.

Han mener det er all grunn til å forske på og overvåke kjemisk arbeidsmiljø i årene som kommer, og trekker fram de siste årenes sterke mediafokus på blant annet giftskadde piloter, syke oljearbeidere og kvikksølvskadde tannlegeassistenter.

Forskningsdirektøren understreket at selv om situasjonen har bedret seg med årene, er det fremdeles store utfordringer knyttet til kjemisk helserisiko i arbeidslivet i dag. Ferske tall gir all grunn til bekymring:

- Bekymringsfullt

•Tall fra Arbeidstilsynet sier at minst 500 dødsfall årlig skyldes kjemisk yrkeseksponering.

•15 000 kjemikalieprodukter på det norske markedet regnes som helseskadelige.

VERNEUTSTYR: 500 nordmenn dør årlig som følge av farlig eksponering. Mange arbeidstakere dropper verneutstyret. Foto: Espen Rasmussen
VERNEUTSTYR: 500 nordmenn dør årlig som følge av farlig eksponering. Mange arbeidstakere dropper verneutstyret. Foto: Espen Rasmussen Vis mer

•Bare 25 prosent av bedrifter i relevante bransjer har gjennomført en lovpålagt risikovurdering av sitt kjemiske arbeidsmiljø. Bare én av tre ansatte i disse bedriftene har fått opplæring i hvordan man kan beskytte seg mot kjemikalieeksponering. Én av tre bedrifter mangler god nok ventilasjon.

•Internasjonale studier anslår at rundt 15 prosent av astma, KOLS og lungekreft blant menn skyldes arbeidsmiljøet.

•Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå oppgir 8 prosent, eller 200.000 personer, at de er eksponert for støv, gass, damp eller hudirriterende stoffer i mesteparten av arbeidstida.

•I enkelte næringer rapportererer opp i mot 40 prosent at de er høyt eksponert i mesteparten av arbeidstida.

•Tall fra Stami-databasen EXPO viser at over 15 prosent av eksponeringsmålinger utført i Norge fra år 2000-2006 viser høyere nivåer av helsefarlige stoffer i arbeidsatmosfæren enn det retningslinjene tillater.

- I en tredjedel av tilfellene hvor det er målt for høye eksponeringsverdier ble det ikke brukt verneutstyr. Dette er bekymringsfullt, sier Pål Molander.

350 krefttilfeller årlig

Ifølge Arbeidstilsynet er kjemiske arbeidsmiljøfaktorer er en viktig hel- eller delårsak til sykdom i mange yrker.

200 000 nordmenn lever farlig på jobben

Luftveislidelser er den tredje viktigste årsak til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet, etter muskellidelser og psykiske lidelser.

Antakelig er minst 20 prosent av disse luftveislidelsene yrkesbetingete og knyttet til forurensninger i arbeidsatmosfæren, opplyser Arbeidstilsynet.

Yrkesmessing eksponering for kjemikalier kan føre til mange slags helseskader, inkludert redusert fruktbarhet og misdannelser på fosteret. Akutte forgiftninger skjer også, selv om det heldigvis er ganske sjelden i arbeidslivet. 

Kreftregisteret oppgir at av alle krefttilfeller, vil rundt 350 tilfeller årlig skyldes kjemiske og fysiske faktorer i arbeidsmiljøet