SNAKKER UT: Per Sandberg (58) reiste til Iran på det han selv har kalt en «privat og spontan ferietur». Ferieturen har vist seg å få konsekvenser for hans stilling som fiskeriminister. Reporter: Gunnar Hultgreen. Video: Hans Arne Vedlog / Dagbladet Vis mer

2016: Sterkt kritisk til etterlønn
2018: Kan få utvidet etterlønn

Per Sandberg har tidligere gått hardt ut mot karantenekameratene. Nå kan han få karantene og utvidet etterlønn selv.

Den 13. august i år måtte Per Sandberg gå av som fiskeriminister etter brudd på sikkerhetsrutinene under en reise til Iran. Én uke senere, den 20. august, sender han søknaden til statsministerens kontor om utvidet fratredelsesytelse. Begrunnelsen er at han ikke har annet arbeid å gå til.

Statsråder får vanligvis én måneds etterlønn når de går ut av regjeringen. Dersom de ikke har annen inntekt, kan de få inntil tre måneder etter søknad. Dette fikk Sandberg innvilget den 30. august. Dermed kan han heve statsrådlønn fram til 14. november i år. Per i dag er denne lønna på 1,3 millioner kroner i året.

Samtidig oppretter Sandberg et enkeltpersonforetak som skal drive med konsulentvirksomhet, blant annet innen sjømat. Foretaket er registrert 28. august, to dager før han fikk innvilget utvidet etterlønn fordi han ikke hadde annen inntekt.

Dermed ligger forholdene til rette for at Sandberg kan få karantene og ytterligere tre måneder etterlønn.

Sterkt kritisk til etterlønnsfest

Sandberg har tidligere gått hardt ut mot tidligere statsråder som har skaffet seg utvidet etterlønn ved å drive konsulentvirksomhet på samme felt som de hadde ansvaret for i regjeringen.

DELTE MENINGER: Per Sandberg går hardt ut mot media og varsler at han i samråd med advokater skal gå gjennom dekningen. Potensielle rettssaker kan være på trappene. Samtidig er folket delt om hvem som har skyld i den politiske skandalen som førte til at han gikk av. Video: Nicolai Delebekk Vis mer

I 2014 omtalte VG karantenekameratene fra den rødgrønne regjeringa. Tidligere statsråd ved statsministerens kontor, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, tidligere helseminister og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, og tidligere justisminister Grete Faremo fikk alle karantene og etterlønn i seks måneder på grunn av konsulentvirksomhet.

- Det virker som om disse politikerne har funnet svakheter i et system og deretter har systematisk utnyttet det, sa Sandberg til VG den gangen.

Da partikollega og tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson fikk tilsvarende karantene og etterlønn i 2016, sto Sandberg ved kritikken.

- Jeg står fullt og helt på den uttalelsen som jeg ga den gangen, den er like gjeldende i dag. Vi må se på praktiseringen av regelverket, men det virker på meg som om det preventive regelverket vi har fått på plass, ikke er godt nok, sa Sandberg til Adresseavisen da.

Dagbladet har spurt Sandberg om han mener hans sak er annerledes enn karantenekameratene fra den rødgrønne regjeringa.

- Ja, skriver Sandberg i en SMS til Dagbladet.

Han ønsker imidlertid ikke å utdype hvorfor.

Vil jobbe med kjæresten

Onsdag ble det kjent at Sandberg har sendt et meldingsskjema til karantenenemnda der han varsler at den nyetablerte konsulentvirksomheten sannsynligvis vil komme i konflikt med karanteneregelverket.

I skjemaet skriver han at selskapet skal drive med konsulentvirksomhet innenfor et bredt spekter av markedsføring, rådgivning og publikasjoner, og ta oppdrag for et bredt spekter av næring og politikk. Hovedfokuset skal være sjømat og havbruk, heter det i skjemaet.

Videre skriver Sandberg i skjemaet at han mener det vil være naturlig å ha kontakt med fiskeridepartementet, landbruksdepartementet, helsedepartementet, finansdepartementet og utenriksdepartementet i sin nye konsulentvirksomhet.

Han nevner også kjæresten Bahareh Letnes' firma, som driver i samme bransje, og at det kan være aktuelt å ta oppdrag for hennes firma. De to vurderer også å endre selskapsform på begge firmaene, skriver han videre.

Kan få trekk for boksalg

Etter bråket i sommer antydet Sandberg at han og kjæresten vil skrive bok om sin side av saken. Også Robert Eriksson skrev bok i kjølvannet av sin periode i regjeringen, og fikk klar beskjed om at inntekter fra boksalg ville bli trukket fra etterlønna dersom boka ble skrevet i etterlønnsperioden.

«Vi gjør oppmerksom på at det ikke bare er inntekt som er mottatt i, men også inntekt for arbeid som klart kan tilbakeføres til perioden du mottok godtgjørelse, som skal avregnes» het det i brevet fra statsministerens kontor til Robert Eriksson, der de også ber om en oversikt over arbeid han gjorde med boka under etterlønnsperioden.

Dersom Sandberg også skriver bok, kan han altså miste deler av etterlønna i etterkant.