210 trafikkdrepte i 2010

Ikke siden 1955 har antall trafikkdrepte vært like lavt.

LAVE TALL: Ikke siden 1955 har antall trafikkdrepte vært så lave som i fjor. Foto: ARNT E. FOLVIK/Dagbladet
LAVE TALL: Ikke siden 1955 har antall trafikkdrepte vært så lave som i fjor. Foto: ARNT E. FOLVIK/DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

673 personer ble hardt skadd og 210 mistet livet i trafikken i 2010. I desember omkom 14 personer.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at vi må tilbake til 1955 for å finne like lavt tall på trafikkdrepte.

Til sammenlikning var det 280 000 motorkjøretøy på vegene i 1955, mot omkring 3,5 millioner i 2010.

Ulykkestallene varierer Ulykkestallene varierer mye fra år til år. Ved å sammenlikne utviklingen over en tiårsperiode, er det mulig å få et inntrykk av de langsiktige trendene.

I tiårsperioden 2001-2010 var det i gjennomsnitt 250 omkomne og 926 hardt skadd i trafikken.

Flest menn Den foreløpige ulykkesstatistikken for 2010 viser at 113 bilførere mistet livet, mens 286 ble hardt skadd. De tilsvarende tallene for 2009 viste at 98 bilførere omkom, mens 305 ble hardt skadd. Av de øvrige omkomne i trafikken i 2010 var 39 bilpassasjerer, 26 var motorsyklister, 5 var syklister, 21 var fotgjengere, mens 6 var i andre trafikantgrupper.

Av de 113 bilførerne som mistet livet i 2010 var hele 96 menn.

Av de 286 som ble hardt skadd var 205 menn.

5 barn omkom 5 barn under 16 år mistet livet i trafikken i fjor, mens 39 ble hardt skadd. I 2009 viste de tilsvarende tall 8 omkomne og 58 hardt skadde i denne aldersgruppen. 49 ungdommer i alderen 16-24 år omkom i trafikken, 176 ble hardt skadd. Gjennomsnittet for 5-årsperioden 2006-2010 var 54 omkomne i denne aldersgruppen.

Av de omkomne var 36 menn, mens 130 menn ble hardt skadd.

Dette tilsvarer en andel menn på 73 prosent både for drepte og hardt skadde.

Fotgjengere drept I desember 2010 omkom 6 fotgjengere, 7 bilførere og 1 passasjer i trafikken. Den foreløpige oversikten for desember viser at politiet registrerte 486 ulykker med personskade på norske veger.

14 personer omkom og 44 ble hardt skadd i disse ulykkene.

Tilsvarende tall for desember 2009 var 17 omkomne og 55 hardt skadde. Tallet på hardt skadde ble senere justert til 63.