29 direktører

Det mest iøynefallende resultatet av helsereformen hittil er at den har skapt mange nye direktører.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Toppsjef er Bjørn-Inge Larsen (41). Han er lege, men har bare arbeidet i helseforvaltningen, og kommer fra jobben som konstituert assisterende direktør i Helsetilsynet.

Nå leder han det nye Sosial- og helsedirektoratet med 350 ansatte, inklusive 29 divisjons- og avdelingsdirektører.

Flat struktur

- Ja, det kan virke som om det er mange sjefer her, men vi har en lavere andel ledere enn hva som er vanlig i de fleste andre organisasjoner innen statsforvaltningen. Direktørene leder de ulike avdelingene, og har ingen under seg. Vi har med andre ord en ganske flat struktur. Det finnes en del med andre slags ledertitler, men det er fordi de hadde rett til å ta med seg sin stillingsbetegnelse til direktoratet da de flyttet ut av sin gamle organisasjon. Det betyr ikke at de faktisk har lederoppgaver, sier Larsen.

Med seg i toppledelsen har han direktør Gunn-Elin Aa Bjørneboe, som leder forebyggingsdivisjonen. Bjørn Guldvog leder tjenestedivisjonen, Arild Bjørndal leder enhet for kunnskapshåndtering, mens Anne Lise Ryel ble hentet inn som fungerende divisjonsdirektør for administrasjon og organisasjonsutvikling. Ryel har for øvrig sagt fra seg jobben for å begynne som generalsekretær i Den Norske Kreftforening.

Halvparten

Nesten alle de 350 ansatte kommer fra den statlige helseforvaltningen .

For eksempel kommer ca. 80 personer fra Statens helsetilsyn, fordi de forvaltningsoppgavene Helsetilsynet hadde, er lagt inn i det nye Sosial- og helsedirektoratet. Helsetilsynet blir nå et rendyrket tilsyn, og sitter igjen med bare halvparten av de ansatte. 87 av de ansatte kommer fra Sosial- og helsedepartementet.

Etater som ernæringsrådet, rusmiddeldirektoratet og tobakksskaderådet er i sin helhet lagt inn i direktoratets forebyggende divisjon. Sammenslåingen til ett direktorat skjedde i raskt tempo i fjor.

Fagansvarlige i de ulike etatene fikk beholde sine lederfunksjoner, og 10-12 av dem som tidligere var seksjonssjefer eller avdelingssjefer, rykket opp til å bli direktører.

Mange er fungerende fordi stillingene skal utlyses. 45 prosent av sjefene er kvinner.

Slagkraftig

- Hensikten med omorganiseringen var å samle alle kreftene for å få til et effektivt og kompetent organ for iverksetting av nasjonal sosial- og helsepolitikk. Sosial- og helsedirektoratet blir et slagkraftig forvaltningsorgan med høy faglig kompetanse, sier Larsen.

- Regjeringen har vært opptatt av å effektivisere og bygge ned byråkratiet. Ingen stillinger er skåret vekk under omorganiseringen, tvert imot er det lagt opp til at direktoratet skal kunne øke med ytterligere 100 årsverk. Er dette effektivisering?

- I dag er vi rundt 350 ansatte, og selv om rammen er 457 årsverk, kommer vi ikke til å bli så mange, det kan jeg si med sikkerhet, sier Larsen.

Sjefslønningene i SHD varierer fra 400000 kroner og opp til 883000 kroner, som er Bjørn-Inge Larsens lønn.

<!--BTEK0--> NYE TOPPER: Disse tre er blant de fem i toppledelsen i det nye Sosial- og helsedirektoratet: F.v. divisjonsdirektør Arild Bjørndal (46), direktør Bjørn-Inge Larsen (41) og divisjonsdirektør Gunn-Elin Aa Bjørneboe (45). Direktoratet har flyttet inn i Telenors tidligere hovedkontor i Universitetsgata 2 i Oslo sentrum.