3-åring dømt til hjerneoperasjon

En norsk domstol måtte dømme en treåring til å gjennomgå en større hjerneoperasjon, fordi foreldrene nektet kirurger å gjennomføre inngrepet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I Oslo tingrett er foreldrene, som er av utenlandsk opprinnelse, dømt til å betale staten ved Norsk pasientskadeerstatning 43 000 kroner i saksomkostninger.

Gutten ble født på Ullevål sykehus i mars i 1997. Barnet ble forløst ved keisersnitt, fordi legene hadde konstatert vannhode.

Etter det Dagbladet får opplyst, mente foreldrene at gutten utviklet seg normalt. De motsatte seg videre undersøkelser og behandling som ble anbefalt av legene.

Hasteoperert

Dermed bestemte helsemyndighetene seg for å gripe inn med loven i hånd. I januar 2000 besluttet fylkesnemnda at gutten skulle ha adekvat legebehandling.

Foreldrene bøyde seg ikke for vedtaket. Saken ble brakt inn for domstolen, og herredsretten på familiens hjemsted stadfestet 4. mai 2000 nemndas vedtak.

Gutten ble operert bare sju dager seinere på Rikshospitalet. Det ble lagd en kanal i hjernen, slik at spinalvæske får muligheten til å renne ut.

I ettertid har familien ved advokat Edmund Asbøll saksøkt staten, fordi de mener gutten er påført fysisk og psykisk skade ved at operasjonen ble utført.

Tette bånd

Tre utenlandske leger mente det riktige i stedet for operasjon var å følge guttens utvikling på nært hold. Foreldrene fikk utført egne kliniske undersøkelser av leger utenfor det norske systemet, fordi dette miljøet er lite og tett.

-  Alle kjenner alle. Det er ikke lett for andre eksperter å gå mot konklusjoner når Rikshospitalet er involvert, hevdet foreldrene.

Tingretten finner imidlertid bevist ut over enhver rimelig tvil at operasjonen var nødvendig.

-  En undersøkelse foretatt nesten et år etter operasjonen viste god utvikling og normalisering, selv om gutten var mildt forsinket når det gjaldt oppmerksomhet, konsentrasjon og motoriske ferdigheter, ifølge dommen.