300 har mistet livet i jordras

Nesten 300 mennesker har mistet livet i jordras i Norge siden slutten av 1800-tallet. Det siste raste som krevde liv gikk på Finneidfjord i Nordland i juli 1996.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En rekke jord- og steinras har sperret veier og togskinner, flyttet hus og tatt liv.

,20. juni 1996: Fire menneskeliv, to bolighus og en bil forsvant i et leirras som skylte E6 ved Finneidfjord i Nordland på sjøen. 1 million kubikkmeter leirmasse ble revet ut i raset. E6 brakk i tre deler og 300 meter av veien som går gjennom hele Norge forsvant ut i sjøen.

,November 1993: To menn mistet livet under veiarbeide i Lom. Mennene holdt på med oppryddingsarbeid etter et jordras på riksvei 15 ved Byrbergtunnelen i Lom.

,Januar 1989: En kvinne mistet livet da huset hun bodde i ble tatt av et leirras på Hovin i Melhus. Leirraset var bortimot 200 meter langt og 70 meter bredt og ble utløst av voldsomt regnvær.

,August 1988: To menn døde i et jordras i Balsfjord. Raset startet ved sjøen og tok med seg store deler av gården Sandbukt og rundt 200 meter av veibanen på E6 mellom Vollan og Storsteinnes.

,August 1988: En 12 år gammel jente døde i et jordras i Orkdal i Sør-Trøndelag. Raset skjedde da jenta sammen med en venninne var i ferd med å grave en hule i en bakke.

,Juli 1985: Fire tyske turister ble drept av et steinras ved Byrbergtunnelen vest for Vågåmo.

,Februar 1982: Fire medlemmer av pop-gruppa New Jordal Swingers mistet livet da bussen de kjørte ble tatt av et jordras på riksveien mellom Førde og Naustdal i Sogn og Fjordane.

,Mars 1981: To mennesker mistet livet og tre hus ble skadd da en veifylling i Surnadal i Møre og Romsdal raste ut.

,April 1978: En kvinne døde i et jordras i Rissa i Sør-Trøndelag. 31 mennesker mistet alt de eide i raset. 23 mennesker mistet sine hjem da raset utslettet mesteparten av grenda. Raset var om lag to kilometer langt og mellom 200 og 300 meter bredt og er det største kvikkleirras her i landet siden Verdal-raset i 1893.

,Mars 1975: Tre mennesker døde i et leirras i store Lerresfjorden i Altafjorden. Bygdas poståpneri, fiskebruk, forretning og kaianlegg ble sopt på sjøen i raset.

, Oktober 1967: Fire mennesker mistet livet i Trøgstad da et 150-200 mål stort jordareal raste ut. Ni bolighus, et slakteri og flere uthus ble totalt ødelagt av raset som også tok med seg rundt 500 meter av riksveien.

,7. mai 1959: Hele den lille bygda Sokkelvik i Nordreisa i Troms raste ut i havet. 17 mennesker ble tatt av raset, ni omkom, mens åtte ble berget. Flere våningshus, fjøs, uthus, naust og båter gikk tapt. Hele stedet ble umiddelbart fraflyttet og er ikke blitt bygget opp igjen.

,1953: Et ras på Mosseveien ved Bekkelaget i Oslo krevde fem menneskeliv. Kvikkleiren under veien som ikke tålte presset fra den stadig økende tungtrafikken.

,1936: Loen i Nordfjord i Sogn og Fjordane ble rammet av et stort ras som tok 70 liv.

,1905: Loen i Nordfjord i Sogn og Fjordane ble rammet av enda et ras. Denne gangen gikk 60 liv tapt. Begge ulykkene skyldtes at deler av Ramnefjell på vestsiden raste ut i vannet og forårsaket enorme flodbølger som raserte en rekke gårder i sørenden av vannet.

,19. mai 1893: Det verste raset som har rammet Norge i moderne tid, gikk i Verdal. Jordmassene tok med seg 105 gårder og krevde 112 menneskeliv. En mengde husdyr ble også feid med jordmassene og drept. Raset skyldtes utglidning av leirbakkene langs Verdalselva. I alt 55 millioner kubikkmeter masse raste ut og ødela elva som lakseelv for godt. All skipsfart i området måtte også innstilles for godt.

Kilde: NTB (Atekst)