30000 kan dø av influensa i Norge

Over 30000 dødsfall, fordobling av innleggelser på sykehus, stengte skoler og viktige institusjoner ute av spill: Det kan bli resultatet av en verdensomspennende influensaepidemi, som også vil ramme Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En verdensomspennende influensaepidemi kan slå til når som helst. To millioner nordmenn kan bli rammet.

- Den nasjonale beredskapsplanen er svært viktig for å forebygge sykdom og død, og tilrettelegge tiltak når en alvorlig influensaepidemi truer befolkningen, sier statssekretær Idar Magne Holme i Sosial- og helsedepartementet.

Spanskesyken

Da spanskesyken herjet som verst i 1918 og 1919 og krevde 15000 norske liv, uttalte Røde Kors at «spanskesyken reiser det spørsmål hvordan man i fremtiden skal ruste sig for at møte denslags eventualiteter». Nå foreligger svaret i form av Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa.

En pandemi er en verdensomspennende epidemi.

- Det er gledelig at beredskapsplanen er ferdig. Jeg synes det er gjort en god jobb, og departementet skal vurdere forslagene grundig, sier Holme.

Medisin på lager

Flere viktige forslag i planen berører Sosial- og helsedepartementet (SHD), som har det overordnede ansvaret når en pandemi bryter ut.

Planen foreslår blant annet at det opprettes en nasjonal pandemikomité og et beredskapslager av antiinfluensamedisinen amantadin.

- Mye taler for å opprette et beredskapslager for medisiner, sier Holme.

Direktør Bodolf Hareide i Folkehelsa poengterer at amantadin ikke er en vaksine, men at medisinen kan dempe symptomer og sykdommens alvorlighetsgrad.

Etisk dilemma

Den største etiske utfordringen for departementet vil være å bestemme hvem som skal få influensavaksine, og hvem som ikke får. Planen skisserer fire mulige strategier:

  • SHD kan velge å ikke vaksinere noen. Denne strategien må brukes dersom det er umulig å utvikle en vaksine mot viruset. Virus forandrer seg hele tida, og WHO er særlig bekymret for de nye subgruppene av influensavirus A, som forårsaker de alvorligste pandemiene.
  • Strategi to vil være å vaksinere de gruppene som ivaretar viktige samfunnsfunksjoner.
  • Strategi tre går ut på å vaksinere medisinske risikogrupper.
  • Og den siste muligheten er å vaksinere hele befolkningen.

Holme innrømmer at departementet vil være i en vanskelig situasjon uansett:

- Epidemiens karakter vil være avgjørende for prioriteringen. Departementet vil lytte til faglige råd fra pandemikomitéen. Men det kan være riktig å prioritere helsepersonell og personer som har viktige samfunnsfunksjoner.

Han får støtte av Bodolf Hareide i Folkehelsa.

Han innrømmer at dette kan bety en overdødelighet blant eldre, personer med luftveissykdommer, hjerte-karsykdommer og personer med nedsatt immunforsvar.

Kan kritiseres

Planen peker på at strategi to kan kritiseres for at den bare omfatter «eliten», men at departementet også kan bli kritisert dersom en velger å vaksinere hele befolkningen.

Dersom helsemyndighetene prioriterer vaksineproduksjon, klarer Folkehelsa å produsere rundt en million doser på ett år. Dette rekker ikke til hele befolkningen.