- 34-åring offer for justismord

Da en 34-åring ble stilt for tingretten i Alta for forsøk på å kjøpe ett kilo amfetamin, var en 36-åring allerede dømt for samme forbrytelsen i Oslo tingrett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette skjedde uten at 34-åringens forsvarer, advokat John Chr. Elden, på forhånd var informert om Oslo-dommen.

36-åringens forsvarer, advokat Petter Sørensen, mener hans klient har vært utsatt for et justismord. Elden har denne uka tatt den utrolige saken opp i et brev til riksadvokat Tor-Aksel Busch. Advokatene venter i spenning på svaret.

-  Situasjonen er absurd, og vitner om dårlig kommunikasjon internt i politiet, sier forsvareren.

Elden forteller til Dagbladet at forholdet ble avdekket ved hans gjennomgang av telefonavlyttingsmaterialet i Alta-saken som politiet ikke hadde tatt med i hans sak, og at han deretter sammenholdt dokumenter i Oslo- og Alta-saken.

Dekker over

-  Begge dokumentsettene fikk jeg på forespørsel til Alta-politiet, som tydeligvis ikke selv hadde sett at to forskjellige personer var tiltalt for det samme forholdet, uavhengige av hverandre. Dokumentene fra Oslo-saken var ikke inntatt i dokumentsettet som ble sendt forsvarerne på forhånd, fordi politiet mente de var uten betydning for saken. Det var åpenbart en feil vurdering, sier Elden.

36-åringen har anket, og saken kommer opp i Borgarting lagmannsrett tirsdag.

Advokat Sørsensen sier at det virker som om politiet er mest opptatt av å dekke over egne feil enn å rette de opp.

-  Det er ingen holdepunkter for at det er sammenheng mellom de to sakene, sier Sørsensen.

Henlagt

I brevet til riksadvokaten spør Elden hvorfor ikke Alta-politiet har underrettet Oslo-politiet eller statsadvokatene i Oslo om den aktuelle tilaleposten og det materialet som lå til grunn for tiltalen.

-  Særlig på bakgrunn av at man satt med hele Oslo-saken inkludert dommen. Jeg formoder at Oslo-saken mot advokat Sørensens klient da hadde vært henlagt, i det bevismaterialet i Alta-saken for så vidt taler for seg selv. Det forelå erkjennelse for det aktuelle forholdet i Alta-saken, hvilket utelukker advokat Sørensens klient, skriver Elden.

- JUSTISMORD: Advokat Petter Sørensen med sin klient.