I RETTEN: Eirik Jensen i Oslo tingretts sal 250, som huser ankesaken mot ham og Gjermund Cappelen. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
I RETTEN: Eirik Jensen i Oslo tingretts sal 250, som huser ankesaken mot ham og Gjermund Cappelen. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

Rettssaken mot Eirik Jensen

344 dager siden sist. Jensen snudde ryggen til da Cappelen ankom rettssalen

Forlot plassen sin og gikk til samboeren Ragna Lise Vikre.

18. september i fjor ble Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Den samme dagen fikk Gjermund Cappelen 15 års fengsel.

Eirik Jensen har anket skyldsspørsmålet, mens Cappelen bare har anket straffenivået.

Det er 344 dager siden dommen falt i Oslo tingrett, og det var sist gang de så hverandre. Cappelen har siden da tilbrakt tida i Ila fengsel. Jensen har vært en fri mann.

I dag ankom Eirik Jensen hovedinngangen ved Oslo tingrett like før klokka 08.00. Gjermund Cappelen kom inn via kjellerinngangen like før retten ble satt klokka 09.00.

På vei inn til retten sa Jensen til Dagbladet at han var klar for den avgjørende runden i saken. Han sier at han er bedre forberedt denne gangen.

- Ja. Jeg har lest saksdokumenter, det hadde jeg ikke i forrige runde. Det bar vel min opptreden preg av. Og jeg var ikke mentalt til stede. Den situasjonen med pågripelse, varetekt og mediastyr, har vært uhyre tungt, sier Jensen.

Gikk på tilhørerbenken

Da Cappelen kom inn i rommet, snudde Jensen ryggen til og gikk fra sin plass på tiltalebenken og tilbake til samboeren Ragna Lise Vikre på tilhørerbenken.

I dag sitter de langt nærmere hverandre på tiltalebenken. Ankesaken for Borgarting lagmannsrett skjer i den samme rettssalen i Oslo tingrett. Eirik Jensen skal ha bedt om at Cappelen plasseres på skrå på raden bak ham.

Eirik Jensen (61) sitter på første rad nærmest publikum og presse. Han er omkranset av sine forsvarere John Christian Elden, Thomas Randby og Sidsel Katralen. Nærmest dommerbordet sitter Spesialenhetens aktorer Jan Egil Presthus og Guro Glærum Kleppe.

Det ønsket er også blitt respektert.

ANKESAK: Tirsdag 28. august begynner ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i Borgarting lagmannsrett. Jensen var en av Norges mest anerkjente politimenn, men endte med å bli dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og narkotikasmugling i en av norgeshistoriens mest omtale rettssaker. Video: Nicolai Delebekk Vis mer

Da de møttes for første gang på over fire år til forhandlingene i Oslo tingrett i januar i fjor, hilste heller ikke de to på hverandre.

Den gangen satte flere ganger en av de to tiltalte blikket i den andre uten å få respons.

ISKALDT MØTE: Jensen snudde ryggen til da Gjermund Cappelen ankom sal 250 i Oslo tinghus like før retten ble satt klokka 09.00 tirsdag. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
ISKALDT MØTE: Jensen snudde ryggen til da Gjermund Cappelen ankom sal 250 i Oslo tinghus like før retten ble satt klokka 09.00 tirsdag. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet Vis mer

Ville ha Cappelen ut av rettssalen

Slik Dagbladet skrev i dag har Jensens forsvarerteam anført at de mener statsadvokat Lars-Erik Alfheim er inhabil fordi han deltar i et aktorat mot Eirik Jensen, som er tiltalt av Spesialenheten. Dette er ikke behandlet av lagmannsretten, men dersom saken ankes videre til Høyesterett, kan saksbehandlingsfeil være et ankegrunnlag for Jensens advokater.

Dagbladet erfarer også at Jensen-teamet gjorde andre framstøt for å endre forutsetningene fullstendig før ankesaken, der Gjermund Cappelen har anket straffeutmålingen.

Jensens forsvarere skal ha foreslått at lagmannsretten kunne gjennomføre behandlingen av Cappelens anke på én dag eller to uavhengig av Jensens sak og at Spesialenheten deretter kunne kalle ham inn som vitne mot Jensen.

Cappelen var mannen som i avhør hadde sluppet bomba om at han hadde fått hjelp av politioverbetjent Jensen med å smugle narkotika inn til Norge siden 1993. Eirik Jensen ble dømt for grov korrupsjon og for å ha medvirket til smugling av 13,9 tonn hasj mellom 2004 og 2013.

Hasjbaronen Cappelen ble trodd. Eirik Jensens forklaring om at han ikke visste om den gigantiske hasjimporten ble ikke tillagt noe vekt av dommerne.

Kan bli loddtrekning

I rettens første dag skal juryen, eller lagrette, velges. Det er ti jurymedlemmer som i februar skal avgjøre skyldsspørsmålet i ankesaken mot Eirik Jensen.

Etter dagen i dag skal det sitte tolv personer, der to personer vil være reserver gjennom den langvarige saken. Vanligvis skal det trekkes ut 18 personer, men Borgarting lagmannsrett har bare fått 15 personer til å møte opp på rettsdagen.

Det betyr i praksis at Eirik Jensens forsvarere får skyte ut to medlemmer av juryen. Spesialenheten får skyte ut ett. Dersom Spesialenheten eller forsvarerne ikke benytter seg av utskytingen, vil det blir loddtrekning om hvem som ender i juryen.

Lagdommer Kristel Heyerdahl sa at det var kalt inn svært mange til lagretten i dag, men at mange hadde gyldig fraværsgrunn på grunn av sakens lengde.