STERK ØKNING: Dagbladet Magasinet fulgte i 2017 Seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd og E-sporgruppa i Oslo-politiet på jobb. De kunne den gang fortelle at de opplevde en sterk økning i overgrep mot barn begått via nettet. Foto: Jørn H. Moen
STERK ØKNING: Dagbladet Magasinet fulgte i 2017 Seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd og E-sporgruppa i Oslo-politiet på jobb. De kunne den gang fortelle at de opplevde en sterk økning i overgrep mot barn begått via nettet. Foto: Jørn H. MoenVis mer

«Operasjon Infinity»

36 pågrepet - flere dømt for overgrep mot egne barn:
- Det er ingen hemninger

Totalt 36 menn er pågrepet for å ha deltatt i seksualiserte chatter og deling eller nedlasting av overgrepsmateriale mot barn.

Det melder VG, som skriver at en advokat, en politiker, en sykehuslege og en kunstner er blant de pågrepne i forbindelse med Operasjon Infinity.

Ifølge avisa hadde politiet i forbindelse med Operasjon Infinity opprettet 584 saker fram til desember i fjor. Totalt har de avdekket minst 300 000 filer som viser seksuelle overgrep mot barn, eller som seksualiserer barn.

Fortsatt havner stadig nye personer i politiets søkelys, og det er et betydelig antall saker under oppseiling,.

- Det er ganske mange, og man blir faktisk overrasket. For det er snakk om hvermannsen, unge og gamle, høyt og lavt utdanna …

Det sier politioverbetjent Fredy Joaquin Salazar til Dagbladet.

Han leder E-sporgruppa, et eget avsnitt som ble opprettet sommeren 2016 med et spesielt ansvar for å etterforske elektroniske spor i seksuallovbruddssaker.

Flere dømt for overgrep

Det var imidlertid ukjent at politiet hadde opprettet Operasjon Infinity, en målrettet etterforskning av overgrepsnettverk, kort tid etter, skriver VG.

- Formålet med operasjonen er å stoppe pågående overgrep mot barn og forebygge. Operasjon Infinity etterforsker personer som chatter og deler overgrepsmateriale med andre eller som er i et nettverk som har samme interesse - overgrep mot barn, sier politiadvokat Lene Hammersland, til avisa.

Fredy Joaquin Salazar leder E-sporgruppa i Oslo-politiet. Foto: Jørn H. Moen
Fredy Joaquin Salazar leder E-sporgruppa i Oslo-politiet. Foto: Jørn H. Moen Vis mer

Så langt er 36 menn pågrepet. Flere av dem er allerede dømt, og har begynt å sone sine dommer i fengsel.

- Flere er dømt for overgrep mot både egne og andres barn, sier Salazar til Dagbladet.

Store deler av filene som har blitt delt av mennene beskrives som «grove». Barna som er avbildet er helt ned i spedbarnsalder.

STORE BESLAG: Beslaglagte datamaskiner og lagringsmedier blir båret inn på politihuset. Innholdet blir kopiert, slik at originalbeslaget ikke ødelegges. Foto: Jørn H. Moen
STORE BESLAG: Beslaglagte datamaskiner og lagringsmedier blir båret inn på politihuset. Innholdet blir kopiert, slik at originalbeslaget ikke ødelegges. Foto: Jørn H. Moen Vis mer

- Det er ingen hemninger, og det er veldig bekymringsfullt, sier Salazar.

Når politiet finner nye personer består en viktig del av jobben i å vurdere hvor akutt faren for overgrep er.

- Vi ser hele tiden på hvilken risiko gjerningsmennene utgjør med tanke på overgrep. Vi ser på mange faktorer, som i hvor stor grad de møtes, hva slags type overgrep de snakker om, om de har egne barn, tilgang til barn gjennom jobb eller verv og om det er noe som gjør at det er en økt fare for at de selv begår fysiske overgrep når vi prioriterer hvor det skal aksjoneres.

Avdekker stadig nye personer

Og for nær hver eneste person som blir tatt av politiet, avdekkes nye personer i det samme nettverket.

- Når vi går til pågripelse av en person, ser vi på hva slags materiale vedkommende sitter på. Der avdekker vi nye mennesker, kanaler og nettverk, sier Salazar.

Han forteller at en enkelt pågripelse kan lede til flere hundre nye identiteter, og viser til et eksempel:

En person blir pågrepet, og politiet avdekker en WhatsApp- eller Telegram-gruppe hvor vedkommende har delt overgrepsbilder og historier med 100 andre medlemmer. De andre medlemmene i gruppa er medlem av andre grupper, som igjen leder til nye folk.

- Det ligger litt i navnet på operasjonen - Infinity (uendelig/evighet red.anm.), vi blir aldri ferdig, sier Salazar.

Deler informasjon

VG viser til at nærmere 4400 unike IP-adresser i Oslo-området ble registrert av politiet for å ha lastet ned overgrepsmateriale. Til sammen skal de ha lastet ned og delt minst 11,7 millioner filer.

I tillegg har operasjonen avdekket grove forhold i andre politidistrikt og land.

- I de tilfellene hvor vi finner og identifiserer gjerningsmenn eller offer, så deler vi det med de respektive politidistriktene og landene i samarbeid med Kripos, Interpol og Europol, sier Salazar til Dagbladet.

Dagbladet Magasinet var i 2017 med da politiet pågrep en av de 36 mennene. Det kan du lese mer om her.