2,8 ARBEIDSLØSE: 70 700 personer var registrert arbeidsledige hos NAV i mars, 4 200 flere enn i februar. Arkivfoto: SCANPIX
2,8 ARBEIDSLØSE: 70 700 personer var registrert arbeidsledige hos NAV i mars, 4 200 flere enn i februar. Arkivfoto: SCANPIXVis mer

4 200 personer arbeidsløse i mars

Bygg og industri hardest rammet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Arbeidsløsheten i Norge fortsetter å stige kraftig, viser ferske tall fra NAV.

Innen utgang av mars var 70 700 personer registrert helt uten arbeid. Det er en økning på 69 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Sliter mest
Bygg- og anleggsbransjen, samt industrien er hardest rammet, ifølge NAVs månedsstatistikk som ble lagt fram i dag.

6,2 prosent innen bygg- og anlegg og 4,7 prosent innen de industrielle yrkene er nå arbeidsløse.

- Den sterke økningen i antall arbeidsledige fortsetter i mars. Det er særlig blant unge menn og personer med bakgrunn fra bygg og anlegg og industri at arbeidsledigheten øker kraftig, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i en pressemelding.

Antall arbeidsløse i bygg- og anleggsbransjen har økt med 171 prosent sammenliknet med mars 2008. Innen industrisektoren er arbeidsløsheten nærmere doblet i samme periode.

Flere permitteringer
Marstallene viser at arbeidsledigheten i Norge ligger nå på 2,8 prosent.

Antallet permitteringer har også økt betraktelig.

17 100 personer var innen utgang av mars permittert.

Det er 14 300 personer enn i mars i fjor.

Flest menn uten jobb
To av tre registrerte arbeidsløse i NAV-databaser er menn.

Det er i aldersgruppen 20-30 år antall arbeidsløse øker kraftigst.

7,5 prosent av alle menn mellom 20 og 24 er arbeidsløse.

Sammenliknet med fjoråret, var dobbelt så mange menn arbeidsløse i mars i år.

Arbeidsløsheten øker også blant kvinner, men ikke i like stor grad.

NAVs tall viser at det på nåværende tidspunkt er 33 prosent flere arbeidsløse kvinner enn i mars i fjor.

Færre nye jobber
Det økende antallet arbeidsløse fører også naturlig til at langt flere deltar på NAV-kurs og andre tiltak, som tar sikte på å få flest mulig ut i arbeidslivet igjen.

16 000 arbeidssøkere deltok på ulike kurs og arbeidsmarkedstiltakt ved utgangen av mars.

Det er en økning på 4 400 personer, 38 prosent, sammenliknet med mars 2008.

Den labre økonomiske situasjonen i mange av landets bedrifter, fører også til at at langt færre nye stillinger blir utlyst.

Statistikken viser at det ble registrert 25 prosent færre nye stillinger forrige måned, sammenliknet med samme periode i 2008.

Nedgangen var størst innen ingeniør- og IT-yrker, med en nedgang på 49 prosent i antall ledige stillinger.

Oppgang for læreryrker
Eneste gruppen som ser ut til å greie seg bra gjennom den pågående krisen, er utdanningssektoren.

I denne yrkesgruppen har arbeidsledigheten sunket sammenliknet med fjoråret med 2 prosent.

Her er det også langt bedre muligheter til å få arbeid.

NAVs marstall viser at det ble registrert tre prosent flere nye stillinger tilknyttet undervisning.

Øker over hele Norge
Hele Norge er rammet av økt arbeidsledighet.

Oppland og Vestfold kommer likevel dårlig ut, med en økning i antall arbeidsløse på henholdsvis 109 og 93 prosent.

Finnmark og Nord-Trøndelag trekker opp landsgjennomsnittet når det kommer til arbeidsledigheten, med 4 og 3,6 prosent.

Rogaland og Akershus kommer derimot best ut av den dystre statistikken med arbeidsløshet på rundt to prosent.