4 900 flere uten jobb siden mars

88 prosent økning i antall arbeidsledige på ett år.

STADIG FLERE ARBEIDSLEDIGE: Jobbsøkere og arbeidsledige registrer seg og søker på jobber på NAVs kontor på St. Hanshaugen i Oslo.
Arkivfoto: SCANPIX
STADIG FLERE ARBEIDSLEDIGE: Jobbsøkere og arbeidsledige registrer seg og søker på jobber på NAVs kontor på St. Hanshaugen i Oslo. Arkivfoto: SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Ferske tall fra NAV viser at arbeidsledigheten i Norge fortsetter å øke dramatisk.

4 900 flere personer står uten jobb i dag sammenliknet med forrige måned.

Sterk økning
Ved utgangen av april var det registrert 72 700 fulltidsledige personer hos Nav.

Det er en økning på 88 prosent siden april 2008, da 38 700 personer stod uten jobb.

- Ledigheten øker fortsatt mest innen bygg og anlegg og industrien. Dette gjenspeiles i den kraftige økningen i ledigheten blant menn, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie, i en pressemelding på Navs hjemmesider.

Tre av ti ledige er menn med bakgrunn fra bygg og anlegg og industri.

Arbeidsledigheten i Norge er nå på 2,8 prosent.

Lavest blant lærere og sykepleiere
Undervisnings- og helsesektoren er de bransjene som er minst rammet av nedgangstidene. Her er ledigheten på henholdsvis 0,6 og 1 prosent.

Bygg og anlegg og industri kommer derimot dårligst ut, med en ledighet på over fem prosent.

Situasjonen er sterkt forverret bare på ett år. Sammenliknet med tilsvarende periode i fjor er antall ledige innen bygg og anlegg tredoblet. Industrien opplever en firedobling av ledigheten.

Verst for unge menn
Dårlige tider i bygg- og anleggsbransjen og industrien rammer én gruppe spesielt hardt. Nesten en av de tre arbeidsledige er i aldersgruppen 20-29 år.

Unge menn mellom 20 og 24 år kommer dårligst ut med.

7,1 prosent i denne gruppen er uten jobb i dag.

Det tilsvarende tallet for jevngamle kvinner er 3,1 prosent.

Arbeidsledigheten for aldersgruppen 20-24 år og 25-29 år er henholdsvis 5,2 og 4,3 prosent, nesten dobbelt så høyt som for de øvrige aldersgruppene, ifølge NAV.

Færre ledige stillinger
NAVs overvåkning av ledige stillinger som blir utlyst gjennom deres portal, viser også en nedgang i antall utlyste jobber.

Det siste året ble det utlyst 34 prosent færre stillinger sammenliknet med perioden før april 2008.

Også denne trenden følger den generelle utviklingen.

Nedgangen i antall stillinger er størst innen industriarbeid (58 prosent), meglere og konsulenter (50 prosent) og kontorarbeid (49 prosent).

Mange permitterte
En rekke bedrifter bruker permittering som virkemiddel for å overleve de vanskelige tidene. I år har nesten åtte ganger så mange ansatte har blitt permittert sammenliknet med fjoråret.

Ved utgangen av april er 18 300 personer permittert. 11 000 av dem er permittert på heltid.

Denne gruppen utgjør hele 15 prosent av alle arbeidsledige.

Ledigheten øker over hele landet. Oppland leder den dystre statistikken med en økning i antall arbeidsledige på 138 prosent.

Finnmark har likevel det høyeste antallet personer uten jobb med 4 prosent, 1,2 prosent over landsgjennomsnittet.

Rogaland har den laveste ledigheten med 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Understreker trenden
Marstall viste den samme tendensen.

Bygg- og anleggsbransjen, samt industrien var også da hardest rammet.

Unge menn var de største taperne.

7,5 prosent av alle menn mellom 20 og 24 var arbeidsløse i mars.

Endret definisjon

I går lanserte også Statisk sentralbyrå sin arbeidsmarkedsanalyse (AKU).

AKU-ledigheten fanger opp dem som søker arbeid uavhengig om disse er registrert hos Nav eller ikke.

Det viste at arbeidsledigheten økte med 6 000 personer fra november i fjor til februar i år.

Til sammen var 80 000 personer arbeidsledige i februar.

I januar var ledigheten på 3,0 prosent. 

Etter anbefalinger fra EU og ILO har Statistisk sentralbyrå endret sin definisjon av ledigheten.

Målt etter den «gamle» definisjonen ville arbeidsledigheten i februar ha vært på 3,3 prosent.