- 40-50 personer med tilknytning til islammiljøer på østlandet har reist til Syria

PST skjerper trusselvurderingen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la i dag fram etatens åpne vurdering av mulige trusler i 2014.

- Vi er ikke en vegg-til-vegg sikkerhetstjeneste, og kan ikke garantere at det ikke kommer anslag mot Norge. En slik garanti kan vi ikke gi, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Rekord-antall Under framleggelsen av sikkerhetsvurderingen for 2014 fortalte hun om en skjerpet terrortrussel.

- Terrortrusselen i Norge er skjerpet, og den alvorligste trusselen kommer fortsatt fra ekstreme islamister. Aldri før har så mange reist fra Norge for å kjempe i konfliktområder som Syria. Dreiningen mot at de engasjerer seg i operativ virksomhet, og deltar i alvorlige voldshandlinger, bekymrer, sier Bjørnland.

- Vi ser pågående radikalisering i et sentralt østlandsmiljø, samtidig med økende reisevirksomhet til konfliktområder som Syria, sier Bjørnland til Dagbladet.

- Lavere voldsterskel Hun forteller om ekstreme islamister som går et skritt lenger enn tidligere, og som deltar i voldelige handlinger. Etter hvert kommer de tilbake til Norge «som krigsveteraner». Derfor oppfatter PST trusselen som skjerpet.

Ifølge PST er det en fare for at ekstreme islamister har en lavere terskel for å begå voldshandlinger enn da de dro.

- 40 til 50 personer med tilknytning til islam-miljøer på Østlandet har reist til Syria, står det i rapporten.

- Personer som har fått trening eller har deltatt i kamphandlinger sammen med slike militante grupper, har vært involvert i flere av de gjennomførte og avvergede terroraksjonene i Europa de siste ti årene. Aldri før har så mange personer reist ut fra Norge for å kjempe med militante islamistiske grupper i ulike konfliktområder. De fleste som har reist, er unge menn uten tilknytning til Syria, heter det i rapporten.

Radikalisering I tidligere rapporter er det framhevet at radikalisert ungdom ikke er noe nasjonalt sikkerhetsproblem.

- Det kan vi ikke si lenger, sier Bjørnland.

Hun forteller om konkrete eksempler på unge mennesker som er radikalisert. og som har handlet på bakgrunn av det. Bjørnland mener radikalisert ungdom burde være fanget opp før de havner på radaren hos PST.

- Her har vi som samfunn sviktet, sier hun.

- Nå må vi få et taktskifte, legger hun til.

Varsler ny offensiv PST-sjefens oppgjør med sviktende forebygging, er et politisk spørsmål som havner på justis- og beredskapsministerens Anders Anundsens (Frp) bord. I dag delta han bord med Bjørnland.

- Mens det tidligere var personer som var radikalisert før de kom til Norge, ser vi nå at mer av rekrutteringen skjer nasjonalt. Det er rekruttering av ganske vanlig norske ungdommer. Det betyr at forebygging må fokuseres på, noe vi ikke har lykkes tilfredsstillende med
tidligere, sier Anundsen til Dagbladet.

- At trusselbildet er skjerpet, er en alvorlig oppsummering fra PST, legger han til.

- FÅTT UTVIKLE SEG: - Vi kunne ønsket oss en bedre forebygging, før radikalisert ungsom dukker opp på vår radar, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
- FÅTT UTVIKLE SEG: - Vi kunne ønsket oss en bedre forebygging, før radikalisert ungsom dukker opp på vår radar, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

Anundsen varsler en handlingsplan på tvers av flere departementer.

- Folk må vite hvem de skal ringe og hvem som gjør hva, sier Anundsen.

- Alle er ikke farlige Samtidig ønsker Bjørnland å understreke at alle som har engasjert seg, ikke av den gruunn er potensielle terrorister:

- Vi mener ikke at alle som returnerer fra Syria er terrorister, langt der i fra. Men vi frykter at personer fra Norge returnerer med kunnskap og kapasitet til håndtering av våpen og eksplosiver - og som kan ha knyttet seg til en terrororganisasjon som for eksempel Jabath al Nusra eller ISIL.

- Vi kan ikke utelukke at enkeltindivider returnerer til Norge med et oppdrag, sier Bjørnland til Dagbladet.
 
- Mest alvorlig Årets vurdering bygger videre på rapportene fra de siste åra, hvor «personer og miljøer inspirert av ekstrem islamistisk ideologi anses å utgjøre den mest alvorlige terrortrusselen».

Flere titalls personer med lovlig opphold i Norge har reist til Syria for å slutte seg til opprørerne. I PSTs 2013-rapport ble det understreket at dette er noe som bidrar til å øke trusselnivået mot hjemlige interesser.

«Utviklingen der ekstreme islamister med tilknytning til Norge reiser til konfliktsoner og knytter seg til militante islamistgrupper, kan bidra til å øke terrortrusselen mot Norge», heter det i rapporten fra 2013.

Siktet for terror og drap Dagbladet avslørte tidligere i år at en 22 år gammel islamist fra østlandsområdet er arrestert og siktet for terror og drap i Syria. Han ble pågrepet av sikkerhetspolitiet da han kom hjem til Gardermoen i februar.

Mannen skal fra september i fjor og fram til pågripelsen deltatt i militære aksjoner i Syria, sammen med de ytterliggående islamistiske organisasjonene Jabath al Nusra og ISIL.

- Fristeder I februar la Etteretningstjenestens fram sin åpne trusselvurdering, hvor terrortrusselen mot Norge og norske interesser i utlandet antas å øke i 2014, og at hovedårsaken er krisa i Syria.

- I Syria utgjør enkelte områder «fristeder» for militante islamister og benyttes som base for planlegging av angrep mot mål i Europa, heter det i rapporten «Fokus 2014».

Både PST og E-tjenesten har i tillegg en mer detaljert trusselvurdering som ikke gjøres offentlig.