40 millioner foreldreløse barn om 10 år

Skrekkbildet er 40 millioner sultne og foreldreløse barn i drift over det afrikanske kontinentet. Det er ikke noe fjernt scenario. Det er antakelig virkelighet om 10-20 år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Torild Skard var i over fire år regionaldirektør for FNs barnefond UNICEF i Vest-og Sentral-Afrika. Nå er hun hjemme i Oslo med boka «Mødrenes kontinent».

- Ved inngangen til det nye århundret var 10 millioner barn sør for Sahara blitt foreldreløse på grunn av aids. Tallet dobles nå i løpet av få år. Afrika kan få barnehærer over hele Sub-Sahara. Krigsherrer kan lett rekruttere flokker av fattige og foreldreløse unger som slakter og lemlester, slik vi har sett i Sierra Leone og Liberia. Hjelpetiltak fra myndigheter og organisasjoner blir ofte en dråpe i havet.

Innsyn

- Gjennom ditt arbeid i FN har du førstehånds kunnskap om denne situasjonen. Hvor sannsynlig er dette skrekkscenariet?

- Katastrofen er ikke helt uunngåelig. Det er stor forskjell på landene i regionen. Enkelte stater har gode mulighetger for å klare segforholdsvis bra, som for eksempel Senegal. Mye dreier seg om opplysning og systematisk innsats, svarer Torild Skard.

Veteranen fra Sosialistisk Venstreparti vil nok gjerne formidle et positivt bilde av det Afrika som ble frigjort fra kolonistyre og undertrykking mens hun selv ble aktiv politiker. Men hun erkjenner at utfordringene er skremmende.

Tilbakeslag

- Generelt sett er store deler av Afrika sør for Sahara ikke noe bedre stilt nå enn ved frigjøringen for førti år siden. Det skyldes blant annet synkende råvarepriser, økende gjeldsbyrde og dårlig styring. Kontinentet har enorme naturressurser, men også rikdommen er blitt en forbannelse. Det føres krig i kampen om olje og diamanter. Også mange vestlige land har fingrene dypt i Afrikas jord, og de gir forholdsvis lite tilbake.

Vest- og Sentral-Afrika har verdens sterkeste befolkningsvekst. Hver kvinne føder i gjennomsnintt fem-seks barn. Regionen er derfor i en paradoksal situasjon: Stadig flere barn får skolegang og helsetilyn _ samtidig som flere og flere blir stående utenfor alt, uten undervisning, uten medisinsk behandling, uten grunnleggende sikkerhet.

Håp

Fortsatt dør de fleste barn i Vest-Afrika av malaria, luftveisinfeksjoner og diaré. Men det er bare et tidsspørsmål før Aids-ofrene er i flertall. Og i Afrika har Aids et annet ansikt enn i Vesten. Kvinner og barn rammes hardere.

- Afrika får nå tilgang på billige Adids-medisiner?

- Det er gledelig. Med redusert pris vil flere kunne få behandling. Men vi må likevel innse at bare en liten priviligert gruppe kan dra nytte av dette.

De andre har ikke en sjanse. Selv om et glass rent vann kunne helbrede Aids, vil Afrikas millioner av hiv-smittede være dømt, svarer Torild Skard.

- Likevel har jeg håp for framtida, et skjult håp til Afrikas kvinner. De bærer allerede hovedbyrden. Men de er også Afrikas framtid,sier hun.

<B>HIV HERJER:</B> Ved inngangen til det nye århundret var 10 millioner barn sør for Sahara blitt foreldreløse på grunn av aids. Disse barna i Mobasa i Kenya er HIV-positive.