Krigsbarna

40 norske barn i Syria

Fortsatt tror PST at rundt 40 barn med norsk tilknytning kan være i Syria.

UKJENT SKJEBNE: Om lag 40 barn med norsk tilknytning kan oppholde seg i krigsområdene i Syria og Irak, etter kalifatets fall. Foto: NTB Scanpix
UKJENT SKJEBNE: Om lag 40 barn med norsk tilknytning kan oppholde seg i krigsområdene i Syria og Irak, etter kalifatets fall. Foto: NTB ScanpixVis mer

- Vi har registrert at det ikke har kommet fremmedkrigere eller deres barn til Norge de siste ukene, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets Sikkerhetstjenesten (PST) til Dagbladet.

De siste ukene - etter at de siste rester av IS falt - har det blitt rapportert om noen få norske barn, som skal oppholde seg i det krigsherjede landet.

Flere barn

- Det kommer mye informasjon fra Syria, men det er vanskelig å få opplysningene verifisert, sier Bernsen.

Mens svensk sikkerhetspoliti skal ha vært i Syria, får Dagbladet opplyst at PST ikke skal ha sendt egne agenter til området.

- Vårt hovedfokus er om dem som har reist til Syria og Irak, og sluttet seg til terroristene har brutt norsk lov. Barna er ikke vårt fokus, sier Bernsen.

Det betyr igjen at PST ikke gjør noe for å hente barn av norske fremmedkrigere. Det er heller ikke PSTs oppgave. Sikkerhetspolitiet har ansvaret for sikkerheten i Norge. Noe som igjen fører til at de følger ekstra nøye med på om noen kommer hjem til Norge, etter å ha vært i Syria eller Irak og sluttet seg til de islamske ekstremistene.

- Vi vet at flere av dem som har reist og blitt en del av terrorgruppene har fått barn, sier Bernsen.

Usikre opplysninger

Totalt - ifølge PST - skal rundt 100 norske statsborgere og personer med tilknytning til Norge reist til det som ble kalt Det islamske Kalifatet. PST har registrert at rundt 30 med norsk tilknytning har blitt drept.

- Cirka 40 med norsktilknytning har forlatt krigsområdet. Noen av de har kommet til Norge, og flere av dem har blitt tiltalt og straffet for å ha sluttet seg til en terrororganisasjon. Andre har reist videre til andre land, sier Bernsen.

PST anslår at om lag 30 voksne personer med norsk tilknytning fortsatt kan oppholde seg i området.

- Tallene er veldig usikre. Flere kan ha blitt drept, eller reist videre, sier Bernsen.

Noen få barn er identifisert, sammen med sine mødre. De oppholder seg nå i integreringsleire, kontrollert av kurdisk milits.

Dagbladet får bekreftet at norske myndigheter har etterretningsinformasjon som tyder på at det kan være 40 barn med norsk tilknytning i området.

Ingen bistand

Norske myndigheter har tidligere gjort det klart at det ikke er aktuelt å sende verken representanter fra PST eller utenrikstjenesten til Syria for å lete opp barn som kan ha en far eller mor med norsk tilknytning.

Svarer fra Utenriksdepartementet er ikke til å misforstå:

«Norske borgere som har reist inn i Syria i strid med reiserådet, kan ikke påregne bistand fra utenrikstjenesten».