450 millioner i erstatning til jødene

Regjeringen foreslår at det skal bevilges 450 millioner kroner i et oppgjør til jødene. Erstatningen gis for de nazistiske overgrepene mot den jødiske minoriteten i Norge under krigen 1940-45. En stortingsproposisjon om dette ble lagt fram i statsråd i dag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

250 millioner kroner skal avsettes til et kollektivt oppgjør. Myndighetene vil dessuten bruke inntil 200 millioner kroner til individuelle utbetalinger til personer som ble rammet av antijødiske tiltak i Norge. Det vil bli utbetalt 200 000 kroner til dem som fikk inndratt eiendeler og formue av okkupasjonsmyndighetene. Denne erkjentlighetssummen utbetales etter søknad. Ektefeller og livsarvinger etter avdøde jøder kan søke, og beløpet vil bli fordelt etter reglene i arveloven.

Det kollektive oppgjøret på 250 millioner kroner vil bli fordelt på tre områder. 150 millioner går til de registrerte mosaiske trossamfunn i Norge, og skal benyttes til å sikre jødisk kultur og framtid her i landet.

60 millioner kroner vil bli brukt til støtte utenfor Norges grenser til å minnes og utvikle den tradisjon og kultur som nazistene ønsket å utrydde. Beløpet skal fordeles gjennom et fond der styrets representanter oppnevnes av Stortinget, regjeringen, de registrerte mosaiske trossamfunn i Norge og World Jewish Congress/World Jewish Restitution Organization. Nobelprisvinneren Eli Wiesel er foreslått som leder av fondets styre.

Dessuten vil 40 millioner kroner gå til opprettelse og drift av et kompetansesenter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge.

Stortingsproposisjonen er utformet i nært samråd med representanter for de registrerte mosaiske trossamfunn i Norge.

(NTB)