Illustrasjonsfoto: Eirill Wiik/ NTB Scanpix
Illustrasjonsfoto: Eirill Wiik/ NTB ScanpixVis mer

Stor økning i tilbakekalte autorisasjoner:

47 leger mistet autorisasjonen i fjor

I fjor ble 47 leger fratatt autorisasjonen, mens 59 leger fikk en advarsel fra Helsetilsynet.

I alt sju leger mistet rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B helt eller delvis.

Til sammen mistet 70 sykepleiere og 22 hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller helsefagarbeidere sin autorisasjon.

Årsakene til at autorisasjonene ble tilbakekalt, er i de fleste tilfeller misbruk av rusmidler og atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. Slik atferd omfatter blant annet tyveri av legemidler.

Totalt for fjoråret mistet 155 helsepersonell til sammen 160 autorisasjoner. Det er 41 flere autorisasjoner enn året før, opplyser Statens helsetilsyn.

Statens helsetilsyn har også myndighet til å begjære påtale ved brudd på helselovgivningen. Dette ble gjort i fem saker i 2017.

(NTB)