5-2 for skyldig: Eirik Jensen kan likevel gå fri

Stor usikkerhet om hvilken domsordning som skal gjelde i neste rettsrunde. Men da kan skyldspørsmålet ikke ankes.

JENSEN-SAKEN: Juryen i Eirik Jensen-saken har frifunnet Eirik Jensen for grov narkotikaforbrytelse, men han ble funnet skyldig i grov korrupsjon. Video: NTB Vis mer

Neste runde i Jensen-saken blir definitivt den siste for lagmannsretten.

Da kan domfellelse - skyldig eller frifinnelse på ett eller flere av punktene - ikke overprøves av fagdommerne i meddomsretten. Verken tiltalte eller påtalemyndigheten kan anke på skyldig eller ikke skyldig.

Og begrunnelse for ja eller nei og straffeutmåling kommer samtidig. Derfor kan det gå et par måneder fra rettssaken er over til selve dommen kommer.

Det er mest sannsynlig at saken ikke kommer til å starte før i 2020.

Påtalemyndighet og tiltalte/dømte kan bare anke til Høyesterett over straffens lengde, feil lovanvendelse eller feil i saksbehandlingen - ikke skyldspørsmålet.

JENSEN-SAKEN: Fagdommerne forkaster juryens frifinnelse i Eirik Jensen-saken. Video: Pool / Dagbladet Vis mer

Lagdommer Rune Bård Hansen i Agder lagmannsrett er medlem av dommernes mediegruppe.

Ny eller gammel ordning ?

Han antar, men er ikke sikker på om siste behandling i lagmannsretten går etter den gamle ordningen, som ble avsluttet 1. januar 2018 for saker som ikke allerede var i gang i rettsapparatet.

NY RUNDE: Eirik Jensen og samboeren Ragna Lise Vikre forlater Borgarting lagmannsrett mandag. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix.
NY RUNDE: Eirik Jensen og samboeren Ragna Lise Vikre forlater Borgarting lagmannsrett mandag. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix. Vis mer

Saken mot politimannen Eirik Jensen var i gang da.

Lagdommer Hansen forklarer den gamle og «pensjonerte ordningen» for meddomsrett i siste runde i lagmannsrett, etter at fagdommerne har satt juryens flertall til side - som i dette tilfellet:

- Det er sju medlemmer både i den gamle og nye ordningen for meddomsrett i lagmannsretten. Fordelingen i ordningen, som er avviklet for nye saker, er tre fagdommere og fire meddommere fra det sivile. Alle sju har likeverdig stemme, og det kreves minst fem for «ja» for at noen skal kunne dømmes skyldig, sier lagdommer Rune Bård Hansen til Dagbladet.

Den såkalte Hemsedal-saken er et eksempel på at simpelt flertall ikke er nok til domfellelse.

Der stemte meddomsretten 4-3 for å dømme tre menn skyldige for voldtekt. Tre juridske fagdommere og en meddommer utgjorde flertallet på fire. De tre andre meddommerne var mindretallet, som stemte for «ikke skyldig».

Men 4-3 er for lite flertall i forhold til 5-2-regelen. Dermed ble de tre tiltalte frikjent.

Fagdommers ja avgjør

I den nye ordningen som Stortinget vedtok, er det fortsatt sju dommere totalt i en slik meddomsrett.

Det er to viktige endringer:

- Sammensetningen har gått ned fra tre til to fagdommere og antallet lekdommere er økt fra fire til fem.

FAGDOMMERNE: i Jensen-saken i Borgarting lagmannsrett, Jørgen Brunsvig (f.v.), Kristel Heyerdahl og Steingrim Bull satte til side juryens kjennelse i Jensen-saken. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix.
FAGDOMMERNE: i Jensen-saken i Borgarting lagmannsrett, Jørgen Brunsvig (f.v.), Kristel Heyerdahl og Steingrim Bull satte til side juryens kjennelse i Jensen-saken. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix. Vis mer

- Nå må minst en av fagdommerne svare «ja» på spørsmålet om tiltalte kan dømmes «skyldig».

Det betyr i praksis at en tiltalt blir frikjent selv om rettens flertall blir 5-2 for skyldig - dersom mindretallet for frinnelse består av begge fagdommerne.

Orderud-saken

- Den nye ordningen kan vel oppsummeres som et politisk kompromiss i Stortinget. Debatten om den gamle juryordningen fikk økt oppmerksomhet blant annet etter dommen mot Lars Grønnerud i Orderud-saken. Først fikk han begrunnelsen i tingretten for 2,5 års fengsel for uaktsom medvirkning til drap. Påtalemyndigheten anket, og i lagmannsretten ble han dømt til 18 års fengsel for forsettlig medvirkning til drap uten å få noen begrunnelse.

- Hva er din egen erfaring som dommer etter den nye 5-2-ordningen ?

JURYEN: Annstein Garnes (stående foran til venstre, sammen med resten av juryen) leste opp juryfrifinnelsen av Eirik Jensen for medvirkning til innførsel av hasj. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix.
JURYEN: Annstein Garnes (stående foran til venstre, sammen med resten av juryen) leste opp juryfrifinnelsen av Eirik Jensen for medvirkning til innførsel av hasj. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix. Vis mer

- Jeg har jobbet med flere saker etter ny ordning, og det har ikke vært spesielle problemer knyttet til den. Men jeg ser at den juridiske kompetansen i lagmannsretten er svekket med den nye ordningen.

Elden: - Trolig ny ordning

I løpe av mandagen hadde ikke partene i Jensen-saken fått noen klarhet i om siste runde går etter ny eller gammel ordning.

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden sier han tror en ny sak vil gå etter den nye ordningen, med fem meddommere og to lagdommere.

- Overgangsordningen sier at sakene som starter etter 1. januar 2019 skal gå etter den nye ordningen. Jeg tipper derfor at en eventuell ny runde vil gå etter den nye ordningen, sier Elden til Dagbladet.

Han skal på vegne av sin klient anke fagdommernes tilsidesettelse av juryens frifinnelse på grunn av saksbehandlingsfeil.

Det er 14 dagers frist på å utforme anken.