500 ble kastrert

Rundt 500 menn ble kastrert med Helsedirektoratets godkjennelse fram til 60-åra, i tillegg til et ukjent antall menn som ble kastrert som ledd i den medisinske behandlingen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hensikten med rundt halvparten av kastrasjonene som ble utført fram til 1950 var å få roligere pasienter.
Dokumenter Dagbladet har funnet i Riksarkivet viser at over 60 prosent av mennene som ble kastrert fram til 1950 hadde diagnosen åndssvak, eller med dagens termer, psykisk utviklingshemmet. Vel 40 prosent av disse var betraktet som seksualforbrytere.

Inndelt i grupper

Rundt halvparten av kastrasjonene var utført «med det formål at de skal oppnå en friere forpleining» og at «kastrasjonen skulle ha en generelt pasifiserende effekt», skrev overlege Johan Bremer ved Gaustad sykehus i en foreløpig redegjørelse om en etterundersøkelse foretatt i regi av Helsedirektoratet i 1950.

Av Bremers etterundersøkelse framgår det at de kastrerte ble inndelt i følgende grupper:

  • Seksualabnorme
  • Psykopater
  • Schizofrene
  • Epileptikere
  • Oligofrene (åndssvake eller psykisk utviklingshemmede, red. anm.)

Bremer registrerte psykiske forandringer som «sjelelig avspenning og ro, med bedret konsentrasjonsevne og videre interessesfære» hos de 169 kastrerte han undersøkte.

Tvangskastrert

Men det framgår også av Bremers undersøkelse at et ukjent antall av de undersøkte var tvangskastrerte, noe han betegner som «et grovt overgrep» som hadde ført til «selvhenførings- og fortolkningstendenser av en generende og invalidiserende natur.»

Fra 1934 til 1951 innvilget Helsedirektoratet 276 søknader om kastrasjon på menn. De ble sendt inn og behandlet av et sakkyndig råd.

Røntgenkastrasjon

I tillegg ble et ukjent antall menn kastrert som et ledd i den medisinske behandlingen, dette gjelder også de som ble røntgenkastrert. Informasjonssjef Helge Iversen i Statens helsetilsyn bekrefter overfor Dagbladet at røntgenkastrering «i en periode» var ansett som en medisinsk behandlingsform, og at det derfor ikke ble søkt om godkjennelse fra Helsedirektoratet å utføre disse kastreringene. Svaret på hvor mange menn som ble kastrert på dette grunnlaget, ligger derfor i journalene i sykehusarkivene.

Farlige doser

Stråleeksperter Dagbladet har vært i kontakt med, påpeker at røntgenkastrering utført på menn innebærer bruk av store stråledoser - faktisk så store at risikoen for vevskader kan være til stede.

RØMTE: Reidar har levd et dobbeltliv siden han som 14-åring bokstavelig talt løp fra tilværelsen som institusjonsbarn. Han ble aldri etterlyst av myndighetene, og har levd et i det ytre normalt liv.