500 sider mellom fengsel og frihet

På 500 sider fordelt på tre permer i rødt, blått og gult ligger materialet som skiller Kristin Kirkemo Haukeland fra friheten - eller 16 år i fengsel.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De tre permene er fordelt på en faktadel på 180 sider, en del med tidligere avsagte relevante dommer på 100 sider og til sist en perm juridisk teori på 220 sider.

Det er det som er igjen av den delen av Orderud-saken Høyesterett starter sin muntlige behandling av i dag. Dom kan komme før jul.

Besøk av ektemann

I går kveld arbeidet Kristins forsvarere, Tor Kjærvik og Johnny Veum, med de siste forberedelsene. Kjærvik prosederer alene i Høyesterett, og han kan vente seg en rekke spørsmål fra dommerne om de tre permene.

Kristin hadde sedvanlig søndagsbesøk av ektemannen Per på Bredtveit fengsel i går. I dag kan hun følge sin egen sak direkte på TV.

Det er deler av lagmann Odd Jarl Pedersens rettsbelæring for juryen i Eidsivating lagmannsrett som skal under lupen til de fem høyesterettsdommerne som skal pådømme saken. Saken gjelder det lagmannen sa om handleplikt og subjektiv skyld for Kristin. Hun er den eneste av de fire domfelte som har fått saken sin inn for Høyesterett.

Tre muligheter

Det foreligger tre mulige utganger på behandlingen i Høyesterett:

1) Kristins anke blir forkastet. Da er dommen på 16 års fengsel rettskraftig.

2) Høyesterett kan oppheve lagmannsrettens dom. Da må Kristin møte på ny i Eidsivating lagmannsrett for nye juridiske dommere og ny jury.

3) Høyesterett kan finne at det er begått feil fra lagmannens side, og avsi ny dom.

Etter at hun ble dømt for medvirkning til tre overlagte drap, har Kristin erkjent skyld for uaktsomt drap. Det er et taktisk grep. Kommer Høyesterett til at hun bare er skyldig i uaktsomt drap , vil hun neppe får mer enn tre års fengsel. Kristin har sittet to år i varetekt etter trippeldrapet, og da har hun ferdigsonet en eventuell dom på tre år.

Det er avsatt en dag til saken.

KLAR FOR HØYESTERETT: Forsvarerne, Johnny Veum og Tor Kjærvik, forbereder seg.