52 barn mistet mamma eller pappa til tross for varsler om vold og alvorlige trusler: - Blir oppgitt

118 barn etterlatt etter partnerdrap.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• Få med deg Dagbladet Magasinets nettspesial «Barna som ble igjen»

(Dagbladet): Kartleggingen Dagbladet Magasinet har gjort av partnerdrap i perioden 2000-2013 (krever innlogging), viser at politi, barnevern, krisesenter eller en annen offentlig instans var varslet om familievold eller alvorlige trusler i forkant av rundt en fjerdedel av drapene som etterlot 118 barn uten mamma eller pappa.

52 barn mistet en forelder selv om myndighetene var varslet om vold eller alvorlige trusler. Som varsler regnes at offeret hadde oppsøkt krisesenter, anmeldt gjerningspersonen til politiet eller ringt nødnummer.

48 barn vokste opp i hjem preget av rusmisbruk og/eller psykiatri. Ni av barna ble selv utsatt for vold. 51 barn opplevde at mamma eller pappa ble utsatt for vold før de ble drept.

Magasinets statistikk viser at flere mødre som er drept i perioden, har minst ett opphold på krisesenter bak seg. Andre kvinner har anmeldt gjerningspersonen til politiet for vold eller trusler. Noen kvinner har fått voldsalarm og gjerningspersonen er ilagt besøksforbud. I noen tilfeller er besøksforbudet opphevet, i andre er det brutt.

- Hjelper ikke Leder i Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl stønner og banner når hun får presentert tallene fra Dagbladets undersøkelse.

- Etter 30 år i bransjen må jeg si at jeg blir oppgitt. Voldsalarmer deles ut og besøksforbud ilegges, men det hjelper ikke.

I 2014 var det 1941 brudd på besøksforbudet, ifølge Justisdepartementets oversikt. I Riksadvokatens mål- og prioriteringsrundskriv for 2015 påpekes det at bekjemping av vold i nære relasjoner forutsetter at offeret har tillit til at myndighetene er i stand til å beskytte mot nye krenkelser.

Riksadvokaten viser til at Høyesterett i januar i år dømte enn mann til fengsel for gjentatte brudd på besøksforbudet, selv om det ikke var snakk om vold eller alvorlige trusler.

Styrke rettsvernet - En særdeles bra dom, konstaterer Tove Smaadahl og utdyper:

- Ordningen med besøksforbud har ikke vært evaluert siden den ble innført i 1995, men vi vet at den praktiseres svært ulikt i de ulike politidistriktene. Hvis alle i politiet legger føringer for høyesterettsdommen, noe de skal, vil dette styrke rettsvernet og sikkerheten til de trusselutsatte.

Tove Smaadahl mener at de som ikke varsler politiet når de har kjennskap til at barn eller voksne utsettes for familievold, bør ilegges sanksjoner.

- Hvis det ikke har konsekvenser å unnlate å varsle, vil de fleste av oss lene oss tilbake i sofaen og late som ingenting. I mellomtida dør kvinner og barn, og barn blir foreldreløse.

REAGERER: Leder Tove Smaadahl i Krisesentersekretariatet reagerer på Magasinets funn.  Foto: Jacques Hvistendahl
REAGERER: Leder Tove Smaadahl i Krisesentersekretariatet reagerer på Magasinets funn. Foto: Jacques Hvistendahl Vis mer