538 barn tatt av barnevernet

Aldri før har barnevernet overtatt omsorgen for så mange barn som de gjorde i fjor. Fylkesnemnda behandlet i fjor 2646 saker, og mange av dem endte med omsorgsovertakelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Narkomane og psykisk syke foreldre går igjen i mange av sakene.

Samlede tall fra 2001 viser at fylkesnemndene her i landet hadde nesten 230 flere barnevernssaker i fjor enn året før. Økningen er størst i de vestlige fylkene. Der fikk nemnda 17,6 prosent flere saker i fjor.

- Det er vanskelig å forklare denne oppgangen, men en del av den skyldes nok økt rusmisbruk blant foreldre, sier leder for fylkesnemndas region vest, Rolf Vaage.

Fylkesnemnda fungerer som en domstol der foreldre møter det lokale barnevernet. Nemnda kan ta omsorgen fra foreldre, tvangsplassere vanskelig ungdom og fatte andre vedtak.

Uten trygghet

Stadig flere saker ender med at foreldre mister omsorgen for barna sine. Det ble foretatt 538 omsorgsovertakelser i fjor, 46 flere enn året før.

- Når foreldre mister omsorgen for barna sine, er det fordi vi ikke kan se at de klarer å gi dem den tryggheten og hjelpen de trenger. Det kan være rus, mishandling, incest eller psykiske problemer som er bakgrunnen for vedtaket. De fleste foreldre ønsker ikke selv å gi fra seg barna sine, selv om de innser at f.eks rus ikke er forenlig med barneoppdragelse. De lover og ønsker å skjerpe seg, men vi ser jo at det ikke alltid går sånn. Da har barna det bedre hos andre omsorgspersoner, sier Vaage.

- Vi ser en tendens til at flere foreldre har så store psykiske problemer at det går ut over omsorgen for barna, sier Randi Skar, leder for fylkesnemnda i Oslo og Akershus.

Oslo er byen med flest barnevernssaker. I fjor var det 352 saker fra hovedstaden hos fylkesnemnda.

Innvandrerbarn

- Oslo er en storby med litt andre problemer enn ellers i landet når det gjelder både rus og innvandring. Problemer med integrering gjør at vi ofte ser at innvandrerbarn blir krykker for foreldrene sine. Foreldrene klarer ikke å følge opp blant annet skolearbeid, sier Skar.

Møtet med denne gruppen er spesielt vanskelig for barnevernet. Også i de nordligste fylkene har nemndene hatt mange saker med flerkulturelle familier.

- Vi har hatt mange nasjonaliteter i nemnda, og ofte er det omsorgssvikt i disse sakene, sier leder for region nord, Hilde Heggelund. I denne delen av landet er det Trondheim som topper statistikken, med 96 barnevernssaker i fjor. Bergen hadde 158 saker hos fylkesnemnda, mens Stavanger hadde en voldsom økning i fjor til 132 saker.

I noen tilfeller avgjør fylkesnemndene at barn må flytte fra foreldrene fordi ungene selv har store atferdsproblemer.

Også her ser Oslo mange saker med flerkulturelle barn.

- Det er relativt mange gutter fra innvandrermiljøene som havner hos oss. De kan ikke bo hos foreldrene på grunn av store atferdsproblemer, sier Skar.

183 barn ble flyttet fra foreldrene fordi barna selv har store atferdsvansker.

RUS ØDELEGGER: Psykisk sykdom og rus ødelegger mange familier. Ifølge ledere i fylkesnemnda holder foreldre på barna selv om de innser at rus ikke er forenlig med barneoppdragelse.