FLERE JOBBER: Nettoøkningen på 54 000 arbeidsforhold fram til slutten av andre kvartal i år kommer fram i nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Illustrasjonsfoto: Halvor Solhjem Njerve / Dagbladet
FLERE JOBBER: Nettoøkningen på 54 000 arbeidsforhold fram til slutten av andre kvartal i år kommer fram i nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Illustrasjonsfoto: Halvor Solhjem Njerve / DagbladetVis mer

54 000 flere arbeidsforhold det siste året

Siden andre kvartal i fjor er det opprettet over 307 000 nye arbeidsforhold, mens 253 000 arbeidsforhold forsvant. Det gir en nettovekst på 1,9 prosent.

Nettoøkningen på 54 000 arbeidsforhold fram til slutten av andre kvartal i år kommer fram i nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Den prosentvise økningen er større blant menn enn blant kvinner – 2,3 prosent mot 1,5 prosent.

I andre kvartal i år var det i underkant av 2,6 millioner lønnsmottakere, en økning på 1,7 prosent. Også her var økningen større blant menn enn blant kvinner, henholdsvis 2,1 og 1,2 prosent.

Den gjennomsnittlige avtalte månedslønnen – regnet om til heltidsekvivalenter – økte med 2,5 prosent fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. For kvinner var lønnsveksten på 2,8 prosent, mens mennenes lønninger økte med 2,3 prosent.

Ifølge SSB skyldes denne forskjellen at veksten i arbeidsforhold blant menn under 25 år var større enn blant kvinner i samme aldersgruppe. Ettersom de yngste arbeidstakerne har lavere gjennomsnittslønn, bidrar dette til lavere lønnsvekst for menn sett under ett.