5500 barn får ikke bo hjemme

Aldri før har barnevernet gått inn i så mange familier som de gjorde i fjor.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nærmere 35000 barn fikk hjelp i 2002, og 5500 barn var under barnevernets omsorg, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

- Stadig flere er uskikket til å oppdra barn, mener barnepsykiater Jarl Jørstad. Barnevernet måtte i fjor hjelpe rekordmange barn; hele 5500 norske barn kan ikke bo hos sine foreldre.

Umodne

Det er ikke bare fysisk mishandling, rus eller incest som gjør at barnevernet griper inn i norske familier. De «umodne» foreldrene dukker stadig oftere opp i behandlingsapparatet.

- Ut fra min erfaring ser jeg at stadig flere foreldre er umodne og egosentriske. Disse foreldrene svikter barna sine på mer usynlige måter enn ved fysisk mishandling eller incest, men de påfører barna store skader, sier Jarl Jørstad, kjent som en av landets ledende psykiatere.

Barnevernet fører ikke statistikk over hvorfor de tar omsorgen fra foreldre, men alle de tre regionslederne i landet har møtt på de umodne mødrene i rettssalene.

Ser ikke behovene

- Vi møter mødre som ikke evner å se barnas behov. De må tilfredsstille sitt eget behov der og da, og ser ikke at konsekvensen er at barnet lider, sier regionsleder for fylkesnemndene i Vest-Norge, Rolf Vaage. Fylkesnemnda er rettsinstansen som avgjør tvister mellom foreldre og barnevern.

Umodne mødre kan for eksempel gå ut på kveldstid mens barna ligger hjemme og sover.

Regionslederen for alle fylkesnemndene i nord, Hilde Heggelund, har møtt mange barn som ikke blir sett av mødrene sine.

- En del av våre saker er mødre som setter egne interesser framfor barnas. Det er mødre som gjerne vil ta vare på barna sine, men som ikke får det til.

Jørstad sier:

- Barn som utsettes for umodne foreldre, blir ofte også selv uselvstendige og umodne. Det er ikke bare mennesker med lav status som produserer slike barn. I noen tilfeller kan økende velstand og god økonomi slå negativt ut. Foreldre ofrer barna uten å se det.