5,6 milliarder mindre til Forsvaret

Regjeringen foreslår å kutte bevilgningene til Forsvaret med 5,6 milliarder kroner i perioden 2002-05 i forhold til vedtatt langtidsstruktur.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Av dette utgjør reduksjon i internasjonale operasjoner nærmere 2 milliarder kroner, skriver Tønsbergs Blad. Tallene fremkommer i en proposisjon som regjeringen legger fram for Stortinget 5. april. Proposisjonen er et tillegg til langtidsstrukturen som ble vedtatt i Stortinget i juni i fjor.

Kostnaden ved strukturen man vedtok i fjor, er på 123,6 milliarder kroner for perioden 2002-05. Kostnaden for den samme perioden blir etter regjeringens forslag om kutt på 118 milliarder kroner.

Ingen i Forsvarsdepartementet vil kommentere innholdet i langtidsproposisjonen som blir lagt fram etter påske.

Hensyn til en ansvarlig og helhetlig budsjettpolitikk, sammen med en rekke utfordringer og uløste problemer som skole og utdanning, miljøvern, eldre og helse, tilsier at regjeringen for de nærmeste fire årene har valgt en mer realistisk satsing på Forsvaret enn Stortingets vedtak av juni 2001 ville ha medført, heter det i proposisjonens kommentarer.

I tillegg er Forsvaret tilført ekstra midler til deltagelse i Afghanistan og til nasjonale sikringstiltak. Sammen har det medført at den struktur og virksomhet som Stortinget vedtok i juni i fjor, vanskelig lar seg gjennomføre, heter det videre.

I sitt forslag til kutt går regjeringen inn for at inntaket av vernepliktige reduseres midlertidig med inntil 10 prosent av årsklassen i omstillingsperioden. Det utgjør en innsparing på nærmere en halv milliard kroner.

Det foreslås å sette et tak på 900 millioner kroner i året til internasjonale operasjoner. I inneværende års statsbudsjett ble det vedtatt å bruke 1,2 milliarder kroner til slike operasjoner.

NTB