60 km/t for miljøets skyld

Samferdselsminister Odd Einar Dørum har bestemt at fartsgrensene på alle innfartsårene i Oslo skal settes ned til 60 kilometer i timen på dager med høy luftforurensing. Hverken NAF eller Dagbladet :på nettets lesere har tro på tiltaket.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norges Automobil-Forbund tror ikke luften blir særlig bedre ved å redusere bilenes fart.

- I teorien fungerer det sikkert, men ikke i prakis, sier informasjonssjef i NAF, Egil Otter. Han mener trafikken i rushtiden allerede er langt under 60 kilometer i timen i snitt. I og med at tiltaket kun skal gjelde noen få dager i vinterhalvåret er det en liten gevinst å hente. Likevel berømmer NAF myndighetene for å tenke nytt for å få bukt med miljøproblemene biltrafikken medfører.

Si din mening

I hele dag har Dagbladets lesere kunne si sin mening om samferdselsministerens seneste utspill. Nær 70 prosent mener Dørums tiltak om å senke fartsgrensene ikke er et godt forslag.

Flere tiltak

Beslutningen om å redusere fartgrensene på alle innfartsårene i Oslo er fattet i samarbeid mellom Samferdselsdepartementet, miljømyndighetene, helsemyndighetene, Oslo kommune og politiet. Tiltaket settes i verk fra 1. desember. Fartsgrensereduksjonen er kun første del av en større plan for å redusere luftforurensningen i de store byene.

- Arbeidsgruppen som forsøker å begrense luftforurensingen vurderer tre andre løsninger. Ett eller flere av disse skal iverksettes på nyåret, sier Dørum til Dagbladet :på nettet.

De tre andre tiltakene som kun skal gjelde på dager når luftforurensingen er høy er:

  • Eldre biler uten katalysator får kjøreforbud.
  • Biler med piggdekk får kjøreforbud.
  • Forbud mot å kjøre på enkelte veier.


Planene om å innføre kjøreforbud for deler av bilparken i storbyene er lagt på is inntil videre.

Gatevask

NAF mener Oslo-luften ville vært bedre dersom veiene rengjøres og asfalteres oftere.

- Svevestøv skyldes partikler som virvles opp fra bakken. Å vaske vekk støvet er mer effektiv enn å redusere farten til bilene, sier Otter. Han anseer Dørums nye tiltak som et teoretisk basert forslag som ikke gir noen målbar effekt.

- Har myndighetene planer om å bruke mer penger på renhold av veiene?

- Det oppfatter jeg som en del av samarbeidet mellom partene i arbeidsgruppen som forøker å redusrere luftforurensingen i storbyene, svarer samferdselsministeren.

Tidligere denne uken ble Oslo-byrådets budsjettforslag for 1999 lagt frem. Høyre-byrådet foreslår å øke utgiftene til renhold av hovedstaden med 20 millioner i forhold til årets vedtatte budsjet. I tillegg skal 10 millioner kroner ekstra øremerkes ny asfalt på de kommunale veiene.

Dersom tiltakene som settes i verk i Oslo er velykket står byer som Bergen, Trondheim og Drammen for tur.

<B>BEDRE LUFT: Samferdselsminister Odd Einar Dørum vil redusere fartsgrensene i Oslo får å bekjempe luftforurensingen.