63 urørte elver skal vernes

Hele 63 urørte norske vassdrag foreslås nå vernet. Størst strid vil det stå om Vefsna i Nordland, som har et stort kraftpotensial.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fra før er 341 store og mindre vassdrag vernet etter langvarig tautrekking mellom miljø- og energimyndighetene i åra 1973 til 1993. Nå er det klart for siste runde i vernearbeidet.

Samtidig er det over for nye store utbygginger av vannkraft. Bare renovering og effektivisering av eksisterende verk vil da gjenstå som vannkraftpotensial.

Går planen som styringsgruppa fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår, vil totalt over 400 verdifulle, urørte vassdrag være varig vernet innen utgangen av året.

- En hovedmålsetting har vært å verne mindre vassdrag som renner ut i sjøen og åpent hav, elver og vassdrag med bestander av sjøørret, sjørøye og laks, sier prosjektleder Morten H. Kielland i DN til Dagbladet.

Det er samtidig verd å merke seg at denne verneplanen kommer i tillegg til det omfattende elve- og fjordvernet som villaksen nå foreslås gitt av regjeringen.

Vern av vassdrag som sikrer en særskilt fauna og flora, også i høyereliggende, urørte miljøer, er en annen hovedmålsetting.

Kontroversielt

Samtidig er flere store og hittil urørte vassdrag med i det nye verneforslaget. Størst er Vefsna i Nordland. Den har alene et kraftpotensial på vel én TWh. Det tilsvarer nær to Alta-utbygginger.

Et vern er kontroversielt sett med lokale øyne da den verdensberømte lakseelva er smittet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris og dermed sterkt forringet. Lokale myndigheter ønsker å utrede en kraftutbygging før et varig vern besluttes. Samtidig presser naturverninteresser på for å få vernet det unike vassdraget.

Av andre store vassdrag som foreslås varig vernet, er Verdalselva i Nord-Trøndelag. Her ønsker lokale myndigheter vern.

Spenning rundt Vefsna

Av øvrige større vassdrag som ligger inne i verneplanen, kan nevnes Nausta- og Gjengedalsvassdraget i Sogn og Fjordane, Bjerk-reimsvassdraget i Rogaland og Tovdalsvassdraget i Aust-Agder.

Avdelingsdirektør i NVE, Are Mobæk, bekrefter det at det er stor spenning rundt Vefsnas skjebne.

FORESLÅTT VERNET: Nausta i Sogn og Fjordane er en av elvene som er foreslått vernet.