Fri bil:

Tallene viser hvor mye godene gjennomsnittlig utgjør på den årlige lønnsoppgaven, og hvor mange som har de ulike godene. Tilsammen utgjør dette verdier for 6,6 mrd.