700 politifolk vokter Clinton

700 norske politifolk blir utkommandert for å ivareta sikkerheten rundt Bill Clintons statsbesøk og toppmøtet i Oslo. Men Secret Service forlanger å ha kontroll på all nærsikring av den amerikanske presidenten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladets kamera skremte sikkerhetsfolkene

Selv om Secret Service formelt er underlagt norsk politi under Oslo-besøket, styrer amerikanerne svært mye av det som skal skje.

Ingen i ledelsen ved Oslo politidistrikt vil kommentere Dagbladets tall. Men etter det Dagbladet erfarer, har 700 mann fått tildelt konkrete oppgaver knyttet til toppmøtet.

Beredskapstroppen ved Oslo politidistrikt, som alene teller 48 mann, spiller en nøkkelrolle under politiaksjonen i hovedstaden neste uke.

Utkommandert

Beredskapstroppen er landets eneste spesialavdeling mot terror innen politiet. Men også de såkalte UEH-avdelingene ved de store politidistriktene på Østlandet er utkommandert i forbindelse med toppmøtet. Disse avdelingene består av politifolk fra ordensstyrken som er gitt særlig opplæring i bevæpnede oppdrag og saker som gjelder våpentrusler og terrorisme. Totalt vil UEH-mannskapene trolig telle godt over 100 mann.

Skarpskyttere fra Beredskapstroppen og UEH-avdelingene vil bli plassert ut på strategiske punkter langs Clintons rute, blant annet på en rekke hustak.

Egen nærsikring

Norske politifolk vil i liten grad komme nær den amerikanske presidenten. Det er hans egne livvakter fra Secret Service som skal sørge for nærsikringen av Clinton.

Secret Service spiller en svært viktig rolle under forberedelsene av det som skal skje.

Norske politifolk skal etter det Dagbladet erfarer allerede føle seg overkjørt av amerikanerne, som er kjent for å komme på kant med lokalt politi når presidenten er på utenlandsreise.

Politiets overvåkingstjeneste har ansvaret for kontakten mellom norsk politi og de utenlandske sikkerhetstjenestene.

- Det er ingen fare for at Secret Service eller andre sikkerhetstjenester skal overta kontrollen over Oslo, sier politiinspektør Øystein Berger i Politiets overvåkingstjeneste (POT). - De som skal være her og jobbe som politifolk - med eller uten våpen - vil være underlagt norsk politis myndighet. De får ikke operere alene, alt de gjør skjer i samarbeid med norsk politi, sier han.