7,2 mill. søkk vekk fra safe

Pengetransporten med 7,2 millioner kroner rakk ikke fram til Norges Bank i Oslo før stengetid. Pengene ble derfor låst inn i safen i transportselskapets lokaler. Neste morgen var pengene søkk vekk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I ettertid kan dette fortone seg som Olsen-bandens eneste vellykte kupp, som om Egon Olsen hadde klekket ut en plan etter opplysninger fra en eller flere ansatte i transportselskapet.

Dette selskapet, Auticon Transport AS, har seinere gått konkurs.

Fingert innbrudd

Oslo-politiet kunne raskt konstatere at det var begått innbrudd i vaktselskapets lokaler natt til 9. februar 2001, men også at innbruddet trolig var fingert. Safen var åpnet med to originalnøkler. Etterforskernes hovedteori var at ansatte, eller bekjente av ansatte, hadde sikret seg millionbeløpet.

Ifølge en politikilde måtte den eller de som sto bak kuppet, ha innside-opplysninger.

Politikilden mener at bare ansatte i Auticon kjente til at det tidvis ble oppbevart millionbeløp i lokalene i Etterstadgata 39.

En ansatt hadde samme kveld som tyveriet skjedde, låst seg inn i lokalene. Han benyttet et adgangskort.

Umiddelbart etter at millionbeløpet forsvant, sluttet vedkommende i selskapet, uten å ta med seg en bruktbil han hadde stående på arbeidsplassen.

Oslo-politiet arresterte og siktet to ansatte etter kuppet, men fant ingen bevis. De to ble heller aldri framstilt for fengsling.

Politiet måtte til slutt henlegge saken etter bevisets stilling.

Dømt til å betale

Millionbeløpet, som tilhørte Sparebanken Hedmark, DnB og Grue Sparebank i Glåmdalen, er aldri kommet til rette.

I Oslo tingrett er Vesta Forsikring dømt til å erstatte pengene fordi vaktselskapet Auticon hadde underslags- og verditransportforsikring. Bankene måtte gå til sak fordi Vesta ikke ville betale ei krone etter kuppet.

Vesta har en måned på å vurdere en eventuell anke til Borgarting lagmannsrett.

Politikritikk

Forsikringsselskapet Vesta kritiserer politiets etterforsking.

- Til tross for at visse kriminelle miljøer er opptatt av pengetransporter, har politiets etterforsking i liten grad vært rettet mot andre gjerningsmenn enn ansatte i Auticon. Langt flere enn de ansatte må ha hatt kjennskap til hva selskapet drev med og hva som ble transportert i selskapets kjøretøyer.

Vestas advokater mener at funnene i Auticons lokaler tilsa et ordinært innbrudd. I den ene kjøreporten var ruta knust.

- Indisiene som pekte i retning av at en eller flere ansatte hadde vært involvert, er blitt mer svekket enn styrket under den langvarige etterforskingen, hevder Vestas advokater.

Bankene hevdet at det var vanlig sannsynlighetsovervekt for at ansatte sto bak millionkuppet.

Dårlige rutiner

Tingretten er også kritisk til Oslo-politiets etterforsking.

- Flere spor som kunne involvert andre enn ansatte, er ikke etterforsket. Den etterforskingen som etter hvert ble foretatt i saken, mer svekket enn styrket mistanken som forelå mot ansatte innledningsvis, konkluderer retten.

Tingretten er svært kritisk til transportselskapets sikkerhetsrutiner ved mellomlagringen i Etterstadgata.

- Den var mangelfull og kritikkverdig. Bare den omstendigheten at nøklene til pengeskapet, også på netter da millionbeløp ble oppbevart i pengeskapet, lå mer eller mindre samlet i en ulåst skrivebordsskuff i lokalets eneste kontor, var grovt uaktsomt fra selskapet side, heter det i domspremissene.