PÅ JOBB: Det er mange jobber som må gjøres i samfunnet, som trepleie, og nordmenn er blant de mest motiverte i Europa til å gå på jobben.
Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
PÅ JOBB: Det er mange jobber som må gjøres i samfunnet, som trepleie, og nordmenn er blant de mest motiverte i Europa til å gå på jobben. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpixVis mer

8 av 10 nordmenn sier de ville gått på jobb selv om de ikke trengte pengene

- Kan være overraskende.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Ville du gått på jobb selv om du ikke trengte pengene?

Det spørsmålet stilte de norske forskerne Kjetil van der Wel og Knut Halvorsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19 000 personer i 18 europeiske land, som del av undersøkelsen European Social Survey, som ble gjennomført i 2010.

8 av 10 nordmenn ville det, sier den ferske studien. Med det er vi på europatoppen i det forskerne kaller arbeidsmotivasjon, tett fulgt av våre naboland (bortsett fra Finland).

Lavest i Tsjekkia Forskernes hovedfunn er at andelen som svarte bekreftende er høyest i land med best utbygd velferdsstat. Landet hvor arbeidsmotivasjonen er lavest er Tsjekkia (23 prosent), Slovenia (36 prosent) og Estland (47 prosent).

- Funnene er ikke så overraskende for oss. Men for de som følger den norske debatten vil jeg tro at funnene kan være overraskende, sier van der Wel til Dagbladet.

Studien er publisert i tidskriftet Work, Employment & Society.

- Det går ofte en debatt om velferdsstaten, i 2010 var det for eksempel en stor debatt om sykelønn og arbeidsmoral. Vi ønsket å se om det er noe i argumentene om at velferdsstaten bryter ned arbeidsmotivasjonen til folk, siden det tross alt gjør det mulig for mange å velge fritid foran jobb, uten at de nødvendigvis blir fattige, sier van der Wel.

- Vi kan ikke si at velferdsstaten påvirker folk til å jobbe, men den ødelegger i hvert fall ikke for arbeidsmotivasjonen, sier van der Wel.

Også på trygdetoppen Nordmenn ligger i toppen, også i undergrupper med noe svakere tilknytning til arbeidslivet.

- Norge og de nordiske landene har høy sysselsetting, og det brukes mye ressurser på å få folk ut i arbeid. Det gjør også at de som ikke har jobb ofte har erfaring fra arbeidslivet, og ofte positive erfaringer, som gjør at de ønsker å få jobb, sier van der Wel.

- I den offentlige debatten er det mange som uttrykker bekymring for trygdenivået, at vi er på verdenstroppen i trygd. Det som ofte glemmes er at vi også er på europatoppen for sysselsetting i utsatte grupper, og har høyest arbeidsmotivasjon. Trygdenivået kan også ses som et bilde på at vi har oppnådd et høyt sivilisasjonsnivå, hvor de som ikke klarer å brødfø seg selv kan leve anstendige liv. Land med lavere andeler på trygd, har en høyere andel syke utenfor arbeidslivet, sier van der Wel.

Han sier en av grunnene til at Norge og de nordiske landene ligger på toppen, kan være at jobbene relativt sett ofte er gode, og at arbeidsmiljøet jevnt over er bra.