800 dør årlig av kjemikalier på arbeidsplassen

Rapport fra Arbeidstilsynet legges fram i dag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): – Nevene ble svake og det brant i armene. Jeg kjente ikke igjen kroppen min. Til slutt greide jeg ikke engang å bruke en skiftenøkkel, sier Oddvar Petersen.

Den tidligere skipsmaskinisten er nå uføretrygdet. Før han kom så langt, måtte han gjennom fire år med utredning før legene konkluderte med at han var hjerneskadd som følge av kjemikaliene trikloretylen og metylenklorid i maskinrommet hvor han jobbet.

I 1986 stiftet Petersen Landsforening for løsemiddelskadde som senere ble Arbeidsmiljøskaddes Landsforening.

– Å hjelpe andre er den beste og eneste lønna jeg har, sier han.

Hard kritikk 

I en fersk rapport retter Arbeidstilsynet i dag sterk kritikk mot flere bransjer som bruker kjemikalier.

«Arbeidsmiljøtilstanden i de utvalgte bransjene er langt dårligere enn lovverket krever og samfunnet forventer», heter det i rapporten.

– De fleste arbeidsplasser har tenkt gjennom farene, men de mangler systematiske gjennomganger. Og når det blir så tilfeldig, så oppstår det lett mangler. Det er dessverre mange som bare har kjøpt noen permer om dette og satt dem i hylla. Det fører til at folk utsettes for farer, sier Ingvill Hornkjøl, senioringeniør i Arbeidstilsynet.

800 dør årlig av kjemikalier på arbeidsplassen

Dette er Arbeidstilsynets hovedfunn, etter å ha gjort 2100 tilsyn i blant annet bilverksteder, mekanisk industri og grafisk bransje:

•En av tre ansatte får ikke opplæring i kjemikalier.

•Tre av fire arbeidsplasser har ikke kartlagt hvilke kjemiske substanser man utsettes for og konsekvensene for arbeidstakernes helse – et klart brudd på arbeidsmiljøloven.

•Ledelsen har ansvaret.

•Arbeidstilsynet anslår at 800 dør hvert år som følge av kjemikalier på arbeidsplassen.Forverring

Tilsynene ble utført mellom 2003 og 2006. Undersøkelsene i denne perioden tyder på at det har skjedd en forverring med hensyn til kjemisk eksponering, ifølge rapporten, som også blir gjengitt i fagbladet Arbeidsvern i dag.

Helseproblemer knyttet til eksponering av kjemikalier kan være hudlidelser, luftveislidelser, løsemiddelskader, kreft og etseskader.

Ifølge rapporten rammes unge arbeidstakere verst. I verste fall kan sykdommene være invalidiserende.

HJELPER ANDRE: Etetr at Oddvar Pettersen ble løsemiddelskadd av kjemikalier, har han brukt en tredel av livet sitt på å hjelpe andre i samme situasjon. Foto: Steinar Buholm
HJELPER ANDRE: Etetr at Oddvar Pettersen ble løsemiddelskadd av kjemikalier, har han brukt en tredel av livet sitt på å hjelpe andre i samme situasjon. Foto: Steinar Buholm Vis mer

Godt over halvparten i de utvalgte bransjene har ingen kunnskap om hva slags typer forurensing de arbeider i, eller hvor omfattende disse er, går det fram av rapporten. En av tre ansatte får ikke opplæring i kjemikalier.– Ledelsen har ansvaret

– Lederne har ansvaret for dette ifølge arbeidsmiljøloven. De er så klart avhengige av at arbeidstakerne medvirker, men det er deres ansvar, sier Hornkjøl til Dagbladet.

Halvor Erikstein er yrkeshygieniker i Energiforbundet SAFE og kjenner godt til problemet med kjemikalier på arbeidsplassen. Fagforbundet organiserer nærmere 8000 arbeidstakere i energisektoren til lands og til havs. Erikstein mener konsekvensene bør bli større for arbeidsgivere og leverandører som slurver med kjemikalier.

– Det er nesten fritt fram. Den eneste konsekvensen en leverandør risikerer, er at salget kanskje går ned. Vi har et konsekvensløst samfunn når det gjelder håndtering av kjemikalier på arbeidsplassen, mener Erikstein.

Erikstein etterlyser en bedre kartlegging av problemet, men er fornøyd med at Arbeidstilsynet tar tak i og prøver å kartlegge problemet.Hjerneskader

De som jobber med armert herdeplast, ofte kalt GUP-industrien, kommer dårligst ut ifølge rapporten.

– Det er den bransjen med flest arbeidere som får hjerneskader som følge av løsemiddelskader, sier Hornkjøl.

Armert herdeplast brukes blant annet i produksjon av plastbåter.

– De bruker en teknologi som gjør arbeiderne veldig utsatt, og jobber i stor grad på samme måte som for tjue år siden. Derfor er det utrolig viktig at de har gode vernetiltak, noe det viser seg at de ikke alltid har, sier Hornkjøl, som legger til at sveisebransjen også har store utfordringer med kjemikaliebruk- og vern.