ØKONOMI: Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB peker på at investeringene i Norge ventes å falle neste år.
Foto: Berit Roald / Scanpix
ØKONOMI: Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB peker på at investeringene i Norge ventes å falle neste år. Foto: Berit Roald / ScanpixVis mer

8000 flere i arbeid, men investeringene ramler

Seniorøkom i DNB Markets, Kyrre Aamdal, peker på at fallet investeringene er større enn Norges Banks prognoser

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var det 135.000 arbeidsløse i Norge ved utgangen av september (gjennomsnitt av august–oktober).

Arbeidsstyrken økte med 6000, mens sysselsettingen økte med 8000.

Ledighetsraten var da på 4,8 prosent, ned fra 4,9 prosent i august.

Ifølge en sammenstilling utført av TDN Finans var det på forhånd ventet en ledighetsrate på 4,9 prosent.

- Sysselsettingen har ligget flatt siden slutten av 2014, men har økt de siste fire månedene, skriver seniorøkonom Halfdan Fenwick Grangård i Handelsbanken Capital Markets i en fersk kommentar.

Tallet på registrerte arbeidsløse og ordinære tiltaksdeltakere hos NAV var til sammenligning uendret i den samme perioden. Dette tallet er også sesongjustert og et gjennomsnitt av tre måneder.

Grangård skriver også at Norges Banks prognose tilsier en AKU-ledighetsrate på 4,7 prosent i 2016 og at banken venter at den vil ligge rundt det nivået i andre halvår.

Ledigheten har vært litt høyere enn Norges Bank har ventet, men avviket er ikke signifikant og han venter at Norges bank vil konkludere med at utviklingen grovt sett har vært på linje med deres forventninger.

Med andre ord vil denne utviklingen isolert sett ikke påvirke Norges Bank i den ene eller andre retning når styringsrenten skal bestemmes 15. desember.

Styringsrenten i Norge ligger på 0,5 prosent, etter at den ble senket fra 0,75 prosent den 17. mars i år.

Oljeinvesteringene faller videre

Statistisk sentralbyrå (SSB) melder onsdag morgen også om at de nå ser kraftig fall i oljeinvesteringene i 2017.

Rettighetshaverne på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 146,6 milliarder kroner for 2017. Anslaget er 3,6 prosent lavere enn tallet oppgitt i forrige kvartal, heter det fra byrået.

- Oljeinvesteringene var svakere enn ventet, særlig i lys av at historiske tall ble løftet. Dette tyder på full styrke i nedgangen i investeringene også neste år, sier seniorøkom i DNB Markets, Kyrre Aamdal, i en kommentar til TDN Finans.

De samlede investeringene innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2016 anslås nå til 218,8 milliarder kroner, noe som er 12,1 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2015.

Den siste prognosen viser også at de samlede investeringene i Norge vil ligge under 200 milliarder kroner neste år. Det er 13,5 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2016, gitt i 4. kvartal i fjor.

Norges Bank

- Ved første blikk ser det ut som Norges Banks anslag på minus 4,2 prosent er for lavt og at de må legge til grunn en større nedgang. Dette føyer seg inn i bildet hvor en del observasjoner er på den svake siden, blant annet BNP, påpeker seniorøkonomen.

Han tror imidlertid ikke at Norges Bank vil gjøre noe med renten i desember.

- Utsikter til svakere utvikling i oljeinvesteringene kan trekke ned anslagene for neste år, men bekymringene rundt det som skjer i boligmarkedet og stabiliteten i arbeidsmarkedet tilsier at de vil holde renten uendret, men nedsiderisken er stor og har økt etter oljetellingen, sier Aamdal til nyhetsbyrået.

Venter rentekutt innen juni

Investeringsundersøkelsen, sammen med flere andre økonomiske nøkkeltall siden september, trekker I retnings av en lavere rentebane fra Norges Bank i desember, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken.

Hun mener Norges banks rentebane fra september indikerer en 40 prosent sannsynlighet for rentekutt neste år. Hun venter ikke at Norges Bank vil kutte styingensrenten 15. desember, men at den nye rentebanen bør indikere en sannsynlighet høyere enn 40 prosent for et kutt.

- Gitt dagens tall, gjentar vi vår forventning om at Norges Bank kutter styringsrenten innen juni neste år, skriver hun i en fersk kommentar til investeringstallene.

Flere økonominyheter

Telenor kan få gigantbot