900 000 mestrer ikke jobben

Hele 30 prosent av voksne nordmenn leser for dårlig til å mestre utfordringene i arbeidslivet. Nå tar stadig flere bedrifter problemet på alvor.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Til nå har nær 50 000 nordmenn fått ulike former for opplæring på arbeidsplassen, i prosjekter med støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) som driftes av Vox - nasjonalt senter for voksnes læring.

Stadig flere bedrifter gir sine ansatte lese- og skriveopplæring. Både myndighetene og næringslivet har fått opp øynene for utfordringene dette innebærer, etter at resultatene fra SIALS (Second Internasjonal Adult Literacy Survey) slo ned som ei bombe i år 2000.

GODE RÅD

Her er ekspertenes råd om hvordan du kan bli en bedre leser.

Les mye. Leseferdighet må vedlikeholdes og videreutvikles.Finn tekster som passer ditt ferdighetsnivå.Snakk om tekstene med andre. Det handler også om å forstå tekstene duleser.Les for ungene dine.Bytt ut tv-titting med lesing. All lesing er god lesing.

Nyhet på nyåret!

Over nyttår lanserer Vox ei internettside skreddersydd for ditt lesetreningsbehov. Sida legges opp etter resultatene i SIALS-undersøkelsen, og skal tilfredsstille internasjonale krav til leseferdigheter. Du kan gå inn på denne sida og finne ut hvor godt du leser. Deretter får du treningsoppgaver som passer for deg.

Den norske delen av den internasjonale undersøkelsen, som ble gjennomført i 1998, avdekket at rundt 900 000 nordmenn leser og skriver så dårlig at de har problemer i jobben og på fritida.

Ringvirkninger

- Vi er pådrivere for voksenopplæring i arbeidslivet, og tilrettelegger for dem som driver kursing av ansatte i bedriftene. Hittil har 8- 10 bedrifter søkt om midler og gjennomført ulike voksenopplæringskurs for sine ansatte. Vi mener alle bedrifter bør gjøre dette, sier fagsjef for lesing og skriving i Vox, Kirsten Waarli.

Prosjektene som er igangsatt, vil få store ringvirkninger. Hele bransjer og ei stor gruppe arbeidstakere vil snart kunne dra nytte av resultatene.

Arbeidstakere i yrker som forutsetter utdanning og krever leseaktivitet, leser bedre enn arbeidstakere i jobber som gir få leseutfordringer. Når 30 prosent av voksne nordmenn bare kan forholde seg til rimelig enkle tekster, er forbedringspotensialet stort.

Vanskelig situasjon

- Problemet er at samfunnets forventninger til leseevne har økt mer enn lesekompetansen. Både informasjonsmengden og måten ting blir skrevet på i dag gjør situasjonen vanskelig, sier prosjektleder for den norske delen av SIALS, førsteamanuensis Egil Gabrielsen på Lesesenteret ved Høgskolen i Stavanger.

Til tross for SIALS-undersøkelsens nedslående resultater, var Norge nest best av 21 deltakerland. Slått av Sverige, men bedre enn Danmark og Finland. Men når det gjelder leseferdighet hos ti- og femtenåringer, hevder ikke Norge seg like godt. Det bekymrer ekspertisen.

- Når det gjelder de yngre aldersgruppene, raser vi nedover på lista. Dramatisk mange land ligger foran oss, sier Gabrielsen. Han ser dette som en hovedutfordring for den norske skolen.

- Livskvalitet

Både Lesesenteret og Vox frykter at Norge kan utvikle seg til å bli et «totredjedelssamfunn» - de som behersker informasjonsstrømmen og de som ikke gjør det.

- Jeg er ikke like bekymret for en 58-åring med dårlig lese- og skriveferdigheter som for en tjueåring. Tjueåringen skal omstille seg mange ganger i løpet av karrieren. Det forutsetter leseferdigheter, sier Egil Gabrielsen.

- Det handler om karrieremuligheter, men også om livskvalitet. I ytterste konsekvens er det et spørsmål om å kunne delta i demokratiet. Vi risikerer å gå tilbake til eldgamle tilstander hvor samfunnet inndeles i de som er innenfor og de som er utenfor tekstene, sier Kirsten Waarli.

PÅDRIVERE: - Vi er pådrivere for voksenopplæring i arbeidslivet, sier Kirsten Waarli, fagsjef i Vox.