900 permitteringsvarslet etter transportforbud

Mellom 800 og 900 ansatte ved sju slakterier i Trøndelag og Møre og Romsdal får permitteringsvarsel fra Gilde Bøndernes Salgslag etter at Norge forbyr transport av klovdyr.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge kommer til å innføre forbud mot transport av klovdyr for å følge opp EUs transportforbud som ble vedtatt nylig.

Det norske forbudet blir vedtatt som forskrift i løpet av fredag, opplyser departementsråd Per Harald Grue i Landbruksdepartementet.

EU-vedtaket er et såkalt sikkerhetsvedtak og har derfor samme status som forbudet mot import fra Storbritannia. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å følge opp vedtaket.

- Ikke nok dyr

Ledelsen i Gilde Bøndernes Salgslag mener forbudet som vedtas fredag vil gjøre det vanskelig å skaffe nok slaktedyr til å holde vanlig produksjon i gang, melder NRK.

I tillegg til permitteringsvarslene til Gilde Bøndernes Salgslag skal Gilde Hed-Opp i Hedmark fredag vurdere om 600 ansatte skal permitteres.

Kjøttbransjens Landsforbund, som organiserer den private og frittstående kjøttbransjen, mener at et forbud vil føre til massepermitteringer i kjøttbransjen og høyere kjøttpriser.

- Transportforbudet kan gi økonomisk krise i kjøttbransjen, og betyr massepermitteringer. Myndighetene må ta regningen, sier direktør Inger Solberg i Kjøttbransjens Landsforbund.

Hun regner med at prisene på kjøtt vil stige betydelig de nærmeste dagene som følge av transportforbudet.

Solberg viser til at norske myndigheter de siste dagene har lagt vekt på at faren for munn- og klovsyke er blitt redusert.

- Sjokkforbudet nå medfører store ekstrakostnader for slakteriene. For en bransje som balanserer på en meget stram økonomisk linje er det helt avgjørende å få redusert kostnadene så raskt som mulig, blant annet gjennom omfattende permitteringer, sier Solberg.

Dispensasjon

Transportforbudet innebærer at det er forbudt å transportere klovdyr mellom besetninger, og også fra besetning til slakteri. Et totalforbud mot å levere dyr til slakting vil få dramatiske konsekvenser. Myndighetene gjør nå alt de kan for å få til funksjonelle dispensasjonsordninger.

Torsdag kveld var det ennå ikke bestemt om norske myndigheter åpner for dispensasjoner fra transportforbudet. Representanter fra berørte myndigheter satt utover kvelden i møte for å diskutere hvordan Norge skal gjennomføre forbudet på en mest mulig praktisk måte.

- Vi er ikke kommet fram til hvilken dispensasjonspraksis vi skal legge oss på, samtalene fortsetter fredag, sier veterinærdirektør Eivind Liven.

Maner til fornuft

Direktør Knut Framstad i Norske Kjøtt maner til pragmatisme og fornuft når forbudet skal praktiseres, og avventer hva myndighetene kommer fram til.

- Jeg tror ikke det er noen i Norge som mener at et slikt forbud er faglig nødvendig, sier Framstad, og antyder vel dermed at dette er noe Norge blir tvunget til gjennom EØS-avtalen.

Også ved svenske slakterier vil det bli redusert drift som følge av restriksjoner på transport av dyr. Konsernet Swedish Quality Meats, som tar hånd om 75 prosent av all slakt i Sverige, skal forhandle med de ansattes organisasjoner om permitteringer.

Britiske myndigheter opplyste torsdag at det var registrert 104 tilfeller av munn- og klovsyke på landsbasis. Samtidig advarer sjefen for det britiske dyrehelsetilsynet, Jim Scudamore, om at utbruddet av munn- og klovsyke i Storbritannia vil bli langvarig.

(NTB)