INDUSTRIARBEIDERE: Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for rundt en tredel av medlemmene i frontfaget. Til sammen 9358 medlemmer hos 102 bedrifter spredt over hele landet streiker fra onsdag morgen dersom det ikke kommer til noen enighet om et meklingsforslag, skriver Frifagbevegelse.no. Her fra Årdal smelteverk. Foto: LARS LINDQVIST/DAGBLADET
INDUSTRIARBEIDERE: Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for rundt en tredel av medlemmene i frontfaget. Til sammen 9358 medlemmer hos 102 bedrifter spredt over hele landet streiker fra onsdag morgen dersom det ikke kommer til noen enighet om et meklingsforslag, skriver Frifagbevegelse.no. Her fra Årdal smelteverk. Foto: LARS LINDQVIST/DAGBLADETVis mer

9358 industriarbeidere kan være i streik fra i morgen

Frist til å bli enig ved midnatt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet/NTB): Etter tre uke brøt meklingen sammen før helgen, noe som utløste en absolutt frist til natten som kommer, skriver NTB.

Oppgjøret er en del av den såkalte frontfagsmeklingen. Denne meklingen har vanligvis stor betydning for nivå og innretning på lønnstillegg for det øvrige arbeidslivet.

Erfaringsmessig går meklingen et godt stykke utover fristen som er satt til klokka 24.00 tirsdag kveld, skriver Frifagbevegelse.no. Dermed blir det trolig ikke klart om det blir streik før på morgenkvisten onsdag.

Pensjon Årets hovedoppgjør handler ikke først og fremst om lønn, men om pensjon, skriver NTB. Når det er prinsipper som diskuteres, og ikke kroner og øre, kan det være vanskeligere å komme fram til et kompromiss begge partene kan enes om. Dermed er det vanskelig å spå utfallet av den siste meklingen, men det er svært sjelden Fellesforbundet ender med å ta sine medlemmer ut i streik, skriver NTB videre.

- Det er sjelden det blir streik i frontfaget. Sist gang det skjedde var i 1996. I 2000 ble det også streik, men da var det et samordnet oppgjør. Begge ganger ble et anbefalt forhandlingsresultat nedstemt av medlemmene i uravstemning, sa Fafo-forsker Kristine Nergaard til NTB ved inngangen til oppgjøret.

Det er riksmekler Nils Dalseide som leder meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

Da forhandlingene ble brutt i forrige uka hadde ikke partene greid å komme til enighet om noe som helst.

Sentrale krav For Fellesforbundet er dette de sentrale temaene, ifølge Frifagbevegelse.no:

• Forbundet har et klart ønske fra LOs representantskap om å bruke tariffoppgjøret til å sikre fagbevegelsen innflytelse over tjenestepensjonsordningene i privat sektor.

• Kravet om en sterkere seniorpolitikk, mer på linje med den som finnes i offentlig sektor, er også et høyt prioritert krav fra forbundets side.

• Fellesforbundet har også et betydelig press på seg fra medlemsgrupper som jobber i Nordsjøen. De vil ha like god turnusordning som oljearbeiderne.

• Fellesforbundet har også mandat fra LOs representantskap til å kreve lønnstillegg som er store nok til at medlemmene opprettholder kjøpekraften.

Så langt har ikke Fellesforbundet konkretisert sitt lønnskrav. Arbeidsgiverne har derimot med seg et klart pålegg fra NHOs represetnantskap om å sørge for at lønnsveksten blir minst 0,6 prosent lavere enn i fjor. Det vil si under 3 prosent for industriarbiederne.

Fra arbeidsgiversiden er det særlig to krav som skaper problemer i forhandlingene og meklingen:

• Arbeidsgiverne ønsker mer fleksible arbeidstidsordninger og utvidet normalarbeidsdagen, slik at ordinær arbeidstid kan plasseres mellom kl 6 og kl 21.

• Norsk Industri ønsker også at det skal gjøres unntak fra reglene om likebehandling av fast ansatte og innleide arbeidere dersom de innleide kommer fra et bemanningsbyrå med tariffavtale. Et slikt unntak vil i praksis gjøre det billigere å bruke innleide arbeidere.