Karrieresenteret: Hjelper jobbsøkere med få få innpass i arbeidsmarkedet. Foto: John T. Pedersen/Dagbladet
Karrieresenteret: Hjelper jobbsøkere med få få innpass i arbeidsmarkedet. Foto: John T. Pedersen/DagbladetVis mer

96.000 arbeidsledige i Norge

96.000 var arbeidsledige ved utgangen av februar, viser ferske tall fra SSB.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkingen (AKU) var antallet arbeidsledige uendret på 96.000 fra november 2013 til februar 2014, opplyser SSB.

Det gir en AKU-ledighet på 3,5 prosent, noe som var i tråd med analytikernes forventninger.

Arbeidsledigheten var dermed lik som i forrige ikke-overlappende tremånedersperiode.Dette oppgis av SSB å være innenfor feilmarginen, og siden 2012 har ledigheten da også ligget og svingt i dette området.

Flere sysselsatte De ferske AKU-tallene viser også at det var 3.000 færre sysselsatte i februar enn i november. Tallet på sysselsette har bare variert innenfor feilmarginen siden høsten 2013.

I løpet av dette halvåret har trenden vært økning i tallet på sysselsatte blant de i alderen 25-74 år og små endringer eller nedgang blant de under 25 år.

De 2.619.000 sysselsatte i februar utgjorde 68,4 prosent av befolkningen i alderen 15-74 år, ned 0,3 prosentpoeng fra november 2013.

Arbeidsløse i Europa I Tyskland utgjorde de arbeidsløse 5,1 prosent av arbeidsstyrken i februar 2014, ned 0,1 prosentpoeng fra november året før. Arbeidsløsheten i Tyskland har gradvis gått ned de siste årene, fra et nivå på rundt 8 prosent i 2009.

I Frankrike har utviklingen gått andre veien. Der var arbeidsledigheten 10,4 prosent i februar 2014, opp 0,2 prosentpoeng fra november 2013 og opp fra et nivå på rundt 9 prosent i 2009, opplyser SSB.

Her finner du tallene bak grafen som blant annet viser at det var 96.000 arbeidsledige i februar.

Første kvartal Yrkesaktiviteten blant unge i alderen 15-24 år gikk ned fra 57,7 prosent i 1. kvartal 2013 til 54,1 prosent i samme kvartal 2014. Nedgangen skyldes at færre unge har deltidsarbeid ved siden av utdanning, skriver SSB.

«Arbeidskraftundersøkelsen viser at yrkesaktiviteten, eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen, i aldersgruppen 15-74 år, var 70,6 prosent i 1. kvartal 2014. Dette er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra 1. kvartal året før.

Nedgangen kom blant de under 25 år, hvor både færre kvinner og menn hadde deltidsarbeid ved siden av utdanning. Blant personer i alderen 25-74 år var det tvert imot en økning i yrkesdeltakelsen fra 1. kvartal 2013 til samme kvartal 2014. Økningen var sterkest blant de over 55 år og da særlig blant kvinner», heter det.

Antallet sysselsatte økte med 23 000 fra 1. kvartal 2013 til samme kvartal 2014.Arbeidsledigheten var om lag på samme nivå i 1. kvartal 2014 som i 1. kvartal 2013.

Forskjellen på AKU-tall og NAV-tall SSB publiserer en statistikk over registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak som blir utarbeidet på grunnlag av NAV sitt arbeidssøkerregister (ARENA). Arbeidsledige, slik AKU måler de, må ikke forveksles med de registrerte arbeidslledige.

AKU-tallene inkluderer også arbeidsledige som ikke registrerer seg hos NAV, og noen av de som går på arbeidsmarkedtiltak.

AKU dekker bare de som er registrerte som bosatte i folkeregisteret. Personar som arbeider i Norge uten å vere bosatt her, eller som regner med å være bosatt i mindre enn seks månader, er derfor heller ikke med i AKU-tallene.

Andre nyheter Bedre norske industritall enn ventet
Flere får innvilget boliglån - overrasker banksjef