9.800 BSE-smittede dyr solgt som mat i Frankrike

Opptil 9.800 franske dyr har vært smittet med kugalskap (BSE), og de aller fleste dyra er endt opp som menneskeføde, viser en britisk studie. Samtidig vil norske myndigheter gjøre det de kan for å slippe storstilt testing av BSE.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En undersøkelse som er gjengitt i det vitenskapelige tidsskriftet Nature, viser at mellom 4.700 og 9.800 fransk storfe antas å ha blitt smittet etter 1987, da BSE først ble oppdaget. Tallet kan reduseres til 1.200 hvis det tas hensyn til at dyr som hadde synlige symptomer ble fjernet, men det regnes som lite sannsynlig, ifølge Christl Donnelly som har forfattet rapporten.

- Mer enn 80 prosent av de smittede dyra antas å ha blitt slaktet for forbruk før år 2000, da metodene for å påvise BSE ble forbedret, sier Donnelly.

Men også i inneværende år er kjøtt fra smittede dyr gått inn i den menneskelige matkjeden, ifølge beregningene.

Disse anslagene over smittede dyr i Frankrike ligger langt over de tallene franske myndigheter opererer med. Det franske landbruksdepartementet har nylig uttalt at det er registrert 215 BSE-smittede dyr siden 1991.

Det franske næringsmiddeltilsynet innrømmet mandag at det er stor fare for underrapportering av forekomsten av kugalskap i Frankrike, basert på stikkprøver fra eldre og syke dyr.

Håper å slippe unna storstilt BSE-testing

Samtidig vil Norge bruker et smutthull i EUs tiltak mot kugalskap for å slippe å fjerne utestet storfe fra matkjeden.

Regjeringen håper også Norge kan slippe unna EUs omfattende testregime som trer i kraft neste sommer.

Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen har en rekke ganger kunngjort at Norge vil følge alle EUs tiltak mot BSE (kugalskap) eller tiltak som er ment å dempe forbrukernes frykt for å bli syke.

- Når EU sier hopp to ganger, må vi hoppe fire ganger, sa Hanssen til NTB i Brussel i forrige måned.

Men når Sverige, Finland og Østerrike nå får unntak fra regelen om at alt utestet storfekjøtt som er eldre en to og et halvt år (30 måneder) skal tas ut av matvarekjeden og brennes, følger Norge etter.

- Vi kommer til å følge dette unntaket, bekrefter underdirektør Yngve Torgersen i Landbruksdepartementet til NTB.

Sparer

I likhet med de tre EU-landene har heller ikke Norge rapportert BSE-tilfeller. Torgersen viser til at Norge ligger i en enda lavere risikosone enn Sverige, og sier at det bare er naturlig at norske myndigheter legger seg på den linjen som gjelder for Sverige.

- Hadde vi ødelagt dette kjøttet, hadde vi skapt et underskudd på storfe som vi måtte ha hentet inn fra land som har en dårligere BSE-status enn Norge, sier Torgersen.

Hvor mye den norske staten, forbrukerne og næringen sparer på å la være å kaste alt kjøtt over 30 måneder, har Torgersen ikke oversikt over. I EU er det regnet ut at fjerning av 2 millioner dyr vil koste 7 milliarder kroner gjennom et såkalt «oppkjøp for destruering» program.

Svensk, finsk og østerriksk kjøtt fra dyr i den aktuelle aldersgruppen kan spises i hjemlandet, men kan ikke eksporteres. Det skal i tillegg merkes på en spesiell måte. I Norge er markedet for storfekjøtt i balanse, hvilket innebærer at både importen og eksporten er liten.

Unntak

Fjerningen av kjøtt henger sammen med EUs testprogram for BSE. Norge håper derfor at lav BSE-risiko skal føre til unntak også for testing, som skal gjelde for alt storfe i EU-området fra 1. august neste år.

- Vi er forberedt på å teste alt, det vil si mellom 110.000 og 130.000 dyr. Men EU åpner for risikobaserte tiltak, altså at høy risiko skal føre til mange tiltak, mens lav risiko innebærer færre tiltak, sier Torgersen.

I praksis håper regjeringen på at et nytt vedtak i mai skal føre til at noen EU-land også får unntak fra den omfattende testingen, slik at Norge kan innføre samme unntak. Et slikt vedtak skal gjøres på bakgrunn av resultatene fra testingen som starter i januar. Norge har allerede vedtatt å igangsette utvidet testing for såkalte risikodyr. Det innebærer at antallet BSE-tester øker fra 2.000 til 9.000 på årsbasis.

Landene som i mai kan rapportere om null BSE-tilfeller kan få et unntak fra den omfattende testingen. Det betyr i så fall over en halv milliard kroner i sparte utgifter.

(NTB-AFP)

<B>GRATIS BIFF: En slakter bærer med seg et fat fullt av biffer, for å gi gratis smaksprøver til de som vil smake. Bakgrunnen er at salget av kjøtt har falt katastrofalt i Frankrike etter at det ble oppdaget at BSE-smittet kjøtt var solgt i butikkene.