9800 i fengsel i fjor

I fjor ble 9800 personer satt i fengsel i Norge. Noen av dem ble satt inn flere ganger, men det var få kvinner av de tilsammen 10 600 innsettelsene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I hvert tredje tilfelle gjaldt fengslingen ordinær vinningskriminalitet, som tyverier, mindre alvorlige underslag og bedragerier.

Deretter fulgte trafikkriminalitet, som årsak til 25 prosent av fengslingene, narkotikakriminalitet (16 prosent) og voldskriminalitet (15 prosent). Innsettelser for økonomisk kriminalitet utgjorde 5 prosent av alle innsettelser og innsettelser for sedelighetskriminalitet vel 2 prosent.

Nær en tredel av innsettelsene var varetektsfengslinger, nær to tredeler gjaldt soning av fengselsdom og 7 prosent gjaldt bøtesoning, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Få kvinner

Blant de innsatte var 820 kvinner - kvinneandelen var 8 prosent. Til sammenligning var kvinneandelen blant personer som ble funnet skyldig i lovbrudd i fjor 16 prosent. Kvinner begår tilsynelatende sjeldnere kriminalitet som resulterer i fengsling.

Kvinner blir oftere enn menn satt inn for narkotikakriminalitet og økonomisk kriminalitet, og betydelig sjeldnere for voldskriminalitet og sedelighetskriminalitet.

22-åringer

Vel 100 innsettelser gjaldt personer under 18 år og 130 gjaldt personer over 60 år.

Gjennomsnittsalderen ved innsettelse var 32 år for menn og 33 år for kvinner. Den hyppigst registrerte årsklassen var 22-åringene, som sto for vel 500 innsettelser i fjor. Gjennomsnittsalderen varierte med type kriminalitet. Den var høyest for økonomisk kriminalitet med 38 år, og lavest for voldskriminalitet med 29 år.

Fengslene hadde nær 300 rømninger eller uteblivelser etter permisjon i fjor.

(NTB)