INGEN BRUDD: Byrådsleder Raymond Johansen har fortsatt full tillit til Inga Marte Thorkildsen. Det konkluderte han med i dag, da han presenterte sine resultater fra granskningen. Video: Malene Storrusten Vis mer

- Å høre Raymond frikjenne seg selv og sin egen byråd er som å høre Trump kommentere Russland-anklagene

Byrådsleder Raymond Johansen frikjenner byråd for utdanning Inga Marte Thorkildsen på alle punkter i granskingen av varslene mot henne .

- Det er helt utrolig at Raymond Johansen konkluderer så ensidig. Han konkluderer så skråsikkert på alle punkter at det svekker troverdigheten til behandlingen av varslet, sier Oslo-politiker for Venstre Hallstein Bjerke etter å ha sett pressekonferansen i dag, der byrådsleder Raymond Johansen frikjenner sin utdanningsbyråd Inga Marthe Thorkildsen på alle punkter.

- Å høre Raymond frikjenne seg selv og sin egen byråd er nesten som å høre Trump kommentere Russland-anklagene, sier Bjerke, som mener saken nå må ettergås av kontrollutvalget i kommunen.

- Tull og tøys

Uttalelsen får Raymond Johansen til å reagere:

- Det er tull og tøys, fra ende til annen, sier han.

- Jeg har gjort en svært grundig gjennomgang. Jeg har brukt seks uker på å gjennomgå dette. Det skulle ende opp med om jeg har tillit til eller ikke tillit til Inga Marthe Thorkildsen. På samme måte som man er ikke litt gravid, er det slik at du enten har tillit eller ikke. Og jeg har full tillit til Inga Marthe Thorkilsen, fortsetter Johansen.

- Jeg anbefaler Bjerke å lese de fire juridiske vurderingene fra Kommuneadvokaten og internrevisjonens rapport før han uttaler seg om noe han umulig kan ha satt seg inn i. Det er respektløst av Bjerke og Venstre mot alle dem som er involvert i saken, sier han.

På spørsmål om han ikke har funnet noe hold i kritikken som blir framsatt av varslerne, svarer Johansen.

- Det jeg ble bedt om å gjøre var å gå gjennom varslene. VI har ikke funnet noe hold i de påstandene som er der om trakassering, og andre ting. Kommuneadvokaten har ikke funnet noe som er brudd på lover og regler.

Derimot sier han at det kan ha vært høy temperatur på møtene.

- At det har vært høy temperatur, vanskelige samtaler og debatter, det er nok hevet over en hver tvil. Vi har gjort en grundig vurdering og jeg har full tillit til min byråd, sier han.

Vil ha eksterne granskere

Men heller ikke Oslo-Høyre er imponert.

- Det har vært en lang, lukket prosess og nå kommer dette. Vi har hele tiden ment at det trengs en ekstern gransking av saken, og det vil vi forfølge. Jeg tror det er vanskelig for byrådslederen å behandle varsler mot en byråd han selv har ansatt på en nøytral måte, sier Nicolai Øyen Langfeldt i Høyre i Oslo.

Johansen har behandlet tre varsler mot Thorkildsen, som kommer fra anonyme kilder i Utdanningsetaten i Oslo.

PRESSEKONFERANSE: Raymond Johansen har konkludert i sin granskning mot byråd Inga Marte Thorkildsen. Resultatet legges frem nå. Video: Malene Storrusten Vis mer Vis mer

Tre varsler totalt

Han startet sin pressekonferanse i dag med å gå gjennom varslene.

- Det første varslet kom inn 11. september. Det var et anonymt varsel med påstander omThorkilsen, brudd på taushetsplikten, offentlighetsloven og arbeidsmiljøloven, samt brudd på opplysningsplikten.

Det andre kom 17. september og gjaldt påstander om brudd på gjengjeldelsesvernet i varslingsinstruksen.

Det tredje kom senere og gjaldt lekkasjer til mediene etter samtaler med lederen av Utdanningsetaten i Oslo kommune. Det omfattet utdanningsbyråden og implisitt også meg, sa han.

Raymond Johansen sier følgende om arbeidet som er gjort med granskingen:

- Informasjonsinnhentingen omfatter blant annet flere uttalelser fra Kommuneadvokaten og en rapport med sammenstilling av fakta fra kommunens internrevisjon. Det er i alt intervjuet åtte personer fra Utdanningsetaten og fem personer fra byrådsavdelingen, i tillegg til byråden. I denne prosessen har Internrevisjonen fått ekstern bistand fra Deloitte.

Søgnen bedt om å gå

Under pressekonferansen i dag, ble det også klart at oppfordringen til Astrid Søgnen om at hun må gå av, står ved lag.

- Jeg er kjent med at Søgnen i et møte den 6. september ble bedt om å gå over til en annen stilling i Oslo kommune når hun fylte 67 år. Jeg håper det er en prosess, eller jeg regner med at det vil være en prosess, her. Jeg regner med at dette vil bli fulgt opp av byråd for utdanning og oppvekst, sier Johansen til Dagbladet.

Søgnen fylte 67 år denne uka. Det var kommunaldirektør Bente T. Fagerli som på vegne av Thorkildsens avholdt møtet med med Søgnen 6. september.

- Det ble ytret ønske om å diskutere med henne en frivillig ordning der hun gikk over i en annen stilling. Status her er det samme nå. Vi har ønsket en dialog om en frivillig ordning, sier Fagerli.

- Dette er gjentatt overfor Søgnen, men ikke i dag etter at varslene er konkludert, sier hun.

- Når er det gjentatt?

- Det vil jeg ikke kommentere.

- Vil dere nå igjen gjenta dette, eller foreta dere noe annet?

- Det vil jeg ikke kommentere. Status er det samme, sier Fagerli.

Astrid Søgnen er direktør i Utdanningsetaten, og hun kommenterer ikke sitt arbeidsforhold, skriver etaten i en melding til Dagbladet.

- Glad for tillit

Thorkildsen vil heller ikke kommentere saken. I en pressemelding skriver hun at hun er glad over utfallet i dag.

- Jeg er glad for at byrådslederen har tillit til meg. Det er godt at vi nå kan sette punktum i denne saken og se framover. Vi har så mange flotte og dyktige elever og medarbeidere i Osloskolen, og nå gleder jeg meg til å bruke all min energi på å jobbe for at skolen kan bli enda bedre for alle Oslos barn og unge. Det brenner jeg sterkt for, sier hun.