Å regulere et marked

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringens viktigste mål i boligpolitikken er å skape et «velfungerende marked» for boliger. Det er en ærlig sak for en regjering som mener markedet - altså summen av enkeltindividers valg og kjøpekraft - er bedre enn politisk bestemte reguleringer. Tilbud-og-etterspørsel-mekanismen har den gode siden at den øker effektiviteten og fungerer godt for det store flertallet på boligmarkedet.

Ulempen er at det ikke fungerer godt for alle. Verken for de unge og vanskeligstilte på boligmarkedet eller for de hundre tusen som står uten jobb. De arbeidsledige er dobbelt rammet. Boligmarkedet vil heller ikke fungere godt for folk med usikker jobbsituasjon og midlertidige stillinger. Bankene tør ikke gi dem kreditt.

For å bøte på dette vil regjeringen i sterkere grad målrette Husbankens midler mot dem som har vansker med å få lån andre steder. Det gjør den blant annet ved å åpne for husbanklån også for små leiligheter. Isolert sett virker det fornuftig å fjerne den nedre grensa på 55 kvadratmeter for å få innvilget boliglån fra Husbanken. Det er førstegangsetablerere som har størst problemer på boligmarkedet, enten de er single, par eller små familier. Skal de komme inn i markedet, må de begynne et sted, og bo litt trangt i begynnelsen, som generasjoner har gjort før dem.

Men om dette løser hovedproblemet i pressområdene, er et annet spørsmål. Der er misforholdet mellom tilbud og etterspørsel så stort at det driver prisene uforholdsmessig mye oppover. Settes nye grupper i stand til å melde seg på karusellen, øker prispresset tilsvarende. Når prisene flater ut eller synker, stopper byggingen opp, og da er vi like langt.

Derfor er det bra at regjeringen også forplikter seg politisk og sosialt i sin nye melding. Vi siterer: «Vanskeligstilte på boligmarkedet skal sikres en bolig de kan klare å beholde. Dette er en forutsetning for at flest mulig i yrkesaktiv alder skal klare seg selv ved egen inntekt.» Meldingen inneholder også klare resultatmål som gir vanskeligstilte en garanti for en varig og stabil bosituasjon. Klarer Erna Solberg å få til dette, i tillegg til et velfungerende marked for flertallet, skal vi ta av oss hatten og heie.