ABONNEMENTVILKÅR FOR DAGBLADET PLUSS

Sist oppdatert: 24. oktober 2018

Dagbladet Pluss er en tjeneste levert av Dagbladet Pluss AS som er et konsernselskap i Aller Media AS.

Disse vilkårene regulerer ditt kjøp og bruk av Dagbladet Pluss.

1. Kjøp av abonnement

Når du kjøper abonnement på Dagbladet Pluss, får du tilgang til Dagbladet Pluss på internett til du eventuelt velger å si opp abonnementet. Abonnementet er personlig, med mindre du kjøper abonnementet som gave til en annen. Løpende abonnement kan sies opp når som helst, men senest 48 timer før perioden utløper. Du kan si opp dine abonnement ved henvendelse til vår kundeservice på epost: dbpluss@dagbladet.no.

Abonnementet inkluderer daglig nyhetsbrev på e-post, med oppdatert stoff fra Dagbladet Pluss. Du kan når som helst melde deg av i linken nederst i e-posten.

I noen tilfeller tilbyr vi også abonnement for en begrenset tidsperiode. Abonnementet vil i så fall sies opp automatisk når den avtalte abonnementsperioden utløper.

2. Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner og fritatt mva. Vi gjør vårt beste for å oppgi korrekt og oppdatert informasjon på våre nettsider, men tar forbehold om at feil kan forekomme.

Dagbladet Pluss forbeholder seg retten til å endre prisene på løpende abonnement når som helst med 14 dagers varsel. De nye prisene kunngjøres i produktet, på våre nettsider, eller per e-post og telefon. Du kan når som helst si opp abonnementet ved prisendringer.

Enkelte abonnement tilbys til fordelaktige priser for eksisterende abonnenter, betinget av hvilke øvrige produkter og tjenester abonnenten har kjøpt fra Aller Media AS. Hvis du endrer ditt kundeforhold, kan grunnlaget for prisen du betaler bli endret. I dette tilfellet vil prisene bli justert automatisk og uten varsel ved neste forfall. Prisene vil bli justert i henhold til gjeldende prisliste, og slik at prisbetingelsene er i henhold til ditt oppdaterte kundeforhold.

3. Endring av produkter og tjenester

Dagbladet forbeholder seg retten til å endre eller terminere produktene og tjenestene og kombinasjoner av produkter og tjenester som tilbys, når som helst. Vi vil gi deg informasjon på e-post hvis endringene gjelder for dine produkter og tjenester.

4. Angrerett og retur

Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp av et abonnementsprodukt ved å melde fra innen 14 dager etter at din bestilling er aktivert.

Link til angrerettskjema finner du her.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Foretak har ikke angrerett.

5. Reklamasjon

Dagbladet vil sørge for å levere produktene i samsvar med spesifikasjonen som er oppgitt på Allershopping.no. Reklamasjon på feil, mangler og forsinkelser ved produktene må gjøres til kundeservice snarest mulig.

Eventuelle tilbakebetalinger gjøres til det kortet du benyttet ved betaling for produktet.

6. Personvern

Når du kjøper abonnement fra Dagbladet eller bruker våre nettsider vil vi samle inn personopplysninger om deg for å kunne gjennomføre kjøpet og levere det abonnementet du har kjøpt, og får å kunne sende deg gode tilbud i den utstrekning vi har lov til det etter gjeldende personvernregler. Se Aller Medias personvernerklæring for mer informasjon om hvordan Dagbladet Pluss og Aller Medias andre konsernselskaper behandler dine personopplysninger.

7. Gavekort og gaveabonnement

Vi tilbyr gavekort for abonnement. Gavekort har en gyldighet på et år, med mindre annen periode er spesifisert.

Du kan også velge å kjøpe et gaveabonnement. Mottakeren av gaveabonnementet vil få tilsendt eller ha tilgang til abonnementet i en fastsatt periode. Etter at abonnementet er utløpt, vil mottakeren ikke lenger motta/ha tilgang til produktet. Gavegiver vil ikke trekkes for abonnementet etter det har utløpt. For øvrig gjelder samme vilkår som beskrevet over for gaveabonnement.

8. Endring i vilkår

Vi vil kunne oppdatere våre abonnementsvilkår fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon på våre nettsider.

9. Kundeservice og kontaktinformasjon

For å få hjelp med spørsmål du har, anbefaler vi at du bruker vårt hjelpesenter - her finner du nyttige artikler om problemløsning, chat og øvrig kontaktinformasjon.

Aller Media AS

Organisasjonsnummer: 910 119 877

Adresse: Karvesvingen 1, 0579 OSLO

Telefonnummer: 21 30 10 00

10. Lovvalg og verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.