ABONNEMENTVILKÅR FOR DAGBLADET PLUSS

Sist oppdatert: 9. februar 2023

ABONNEMENTSVILKÅR FOR DAGBLADET PLUSS

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Kjøp av abonnement

2. Krav til funksjonalitet

3. Priser

4. Angrerett

5. Reklamasjon

6. Oppsigelse av abonnement 7. Endring av produkter og tjenester 8. Endring av vilkår

9. Immaterielle rettigheter 10. Personvern

11. Brudd på vilkårene

12. Ansvar 13. Gavekort og gaveabonnement 14. Kundeservice og kontaktinformasjon

15. Lovvalg og klagemuligheter

Dagbladet Pluss er en digital abonnementstjeneste levert av Aller Media AS («Aller Media»).

Disse vilkårene regulerer kjøp og bruk av Dagbladet Pluss ("Vilkårene"). Ved å bruke tjenesten godtar du, og er bundet av, Vilkårene og personvernerklæringen, se punkt 10 under. Vi anbefaler deg å lese Vilkårene nøye før du tar tjenesten i bruk.

For abonnement på papirutgaven av Dagbladets lørdagsavis med Magasinet gjelder disse vilkårene.

1. Kjøp av abonnement

Når du kjøper abonnement på Dagbladet Pluss får du tilgang til tjenesten til du eventuelt velger å si opp abonnementet («Abonnementet»). Abonnementet er personlig, med mindre du kjøper Abonnementet som gave til en annen.

Abonnementet gir tilgang ut avtaleperioden som er angitt i bestillingen, og fornyes automatisk i henhold til det som fremgår av bestillingen med mindre du sier det opp i tråd med reguleringen i punkt 6.

I noen tilfeller tilbyr vi også abonnement for en begrenset tidsperiode. Dette vil i så fall fremgå av bestillingen. Slike abonnement opphører automatisk når den avtalte abonnementsperioden utløper.

Velger du å tegne abonnement gjennom Apple App Store, vil betaling foretas via din Apple ID/Apple-konto og abonnementet vil fornyes automatisk ved slutten av gjeldende periode, dersom det ikke avsluttes. Abonnementet vil i slike tilfeller kun gjelde i appen.

For å få tilgang til Dagbladet Pluss må du opprette en aID-bruker. Har du en aIDbruker fra før kan du anvende samme påloggingsdata. For mer informasjon om gjeldende vilkår og bruk av aID, se her. Du er selv ansvarlig for å til enhver tid sikre at informasjonen som fremgår av din aID-brukerkonto er korrekt, samt ansvarlig for å beskytte din kontoinformasjon.

Som abonnent vil du få tilgang til eksklusive reportasjer på Dagbladet.no samt tilgang til eAvisa og Dagbladet Magasinet på nett. Abonnementet inkluderer også jevnlige nyhetsbrev på e-post, med bl.a. stoff fra Dagbladet, Dagbladet Pluss og andre publikasjoner innenfor Aller Media AS og tilbud knyttet til disse. Om du ikke ønsker å motta dette som en del av Abonnementet, kan du når som helst melde deg av nyhetsbrevet.

2. Krav til funksjonalitet

For å lese e-Avisa på mobil eller nettbrett må du laste ned Dagbladet eAvis-app.

Du er selv ansvarlig for å sikre at enheten som brukes for å få tilgang til tjenesten til enhver tid er oppdatert med eksempelvis seneste operativsystem. Hvis du bruker appen må tilgjengelige oppdateringer etc. installeres av deg selv og vil bli gjort tilgjengelig i Apple Store eller Google Play.

3. Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner. Tjenesten er p.t. fritatt for mva. Vi gjør vårt beste for å oppgi korrekt og oppdatert informasjon på våre nettsider, men tar forbehold om at feil kan forekomme.

Aller Media forbeholder seg retten til å endre prisene på Abonnementet med 14 dagers varsel. De nye prisene kunngjøres i produktet, på våre nettsider og vil også bli meddelt per e-post eller SMS på e-postadressen eller telefonnummeret du har oppgitt ved registrering av aID-bruker (se punkt 1). En prisendring til din ugunst vil bare bli gjort gjeldende hvis du har fått varsel om endringen. Du kan når som helst si opp Abonnementet ved prisendringer med virkning fra det tidspunkt da prisendringen trer i kraft.

Hvis du har inngått en avtale med et introduksjonstilbud eller redusert pris som følge av en kampanje eller lignende, står Aller Media fritt til å sette opp prisen til ordinær pris etter denne perioden.

4. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp av et abonnementsprodukt ved å melde fra til kundeservice innen 14 dager etter at avtalen ble inngått.

Link til angrerettskjema finner du her.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Foretak har ikke angrerett.

5. Reklamasjon

Reklamasjon på feil, mangler og forsinkelser ved abonnementstjenesten må gjøres til kundeservice snarest mulig.

6. Oppsigelse av abonnementet

Abonnementet på Dagbladet Pluss kan sies opp når som helst før vederlag for ny avtaleperiode forfaller til betaling. Betaling for hver enkelt avtaleperiode forfaller 48 timer før ny avtaleperiode begynner å løpe. Hvis avtalen eksempelvis fornyes den 4. januar, vil betalingen for den nye avtaleperioden forfalle til betaling den 2. januar. Oppsigelse må da skje senest 1. januar. Oppsigelsen kan gjøres gjennom "mine sider" eller gjennom å kontakte kundeservice på telefonnummer 24 00 10 00.

Dersom Abonnementet på Dagbladet Pluss har blitt forskuddsbetalt og sies opp mens Abonnementet løper, kan du be Aller Media om at Abonnementet stanses umiddelbart mot refusjon av betalt beløp for den gjenværende avtaleperioden. Ved slik tidlig oppsigelse frafaller du samtidig fordelen du har fått av Aller Media i form av rabatt på tjenesten i den perioden som allerede har løpt av tiden som er forskuddsbetalt. Dette innebærer at refusjonen fra Aller Media skal beregnes basert på forhåndsbetalt beløp og som om det ikke var gitt rabatt på Abonnementet i den perioden som har løpt.

For Abonnement som inngås via Apple App Store må oppsigelsen gjøres via din brukerkonto hos Apple.

7. Endring av produkter og tjenester

Aller Media forbeholder seg retten til å endre eller terminere produktene, tjenestene og kombinasjoner av produkter og tjenester som tilbys i Abonnementet. Endringer kan eksempelvis skyldes uforutsette hendelser, tap eller endring av rettigheter til innhold, markedsutvikling og produktutvikling. Vi vil gi deg informasjon på "mine sider", hvis endringene gjelder for dine produkter og tjenester.

Dersom endringer påvirker deg negativt på en ikke uvesentlig måte, vil vi sende deg et skriftlig varsel til e-posten eller telefonnummeret du har oppgitt ved registrering av aID-bruker (se punkt 1) og du kan da si opp Abonnementet på Dagbladet Pluss. Krav om heving må gjøres gjeldende innen 30 dager etter at du fikk melding om endringene, eller innen 30 dager etter at endringen ble foretatt. Du vil da få refundert betalingen for den resterende delen av Abonnementet, regnet fra den datoen du sa opp Abonnementet. 8. Endring av vilkår Aller Media forbeholder seg også retten til når som helst, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse Vilkårene, for eksempel på grunn av lovkrav, innhold i avtaler med tredjeparter som er nødvendig for å levere tjenesten eller ved endringer av tjenesten.

Dersom vilkårene endres vesentlig, eller endres til din ulempe, vil vi varsle deg om dette senest 14 dager før de endrede vilkårene trer i kraft, og sende deg oppdaterte brukervilkår på e-postadressen du har oppgitt ved registrering av aID-bruker (se punkt 1). De til enhver tid gjeldende Vilkårene er de som er publisert her. Dersom endringene gjøres til ulempe for deg kan du si opp Abonnementet senest 48 timer før endringen trer i kraft.

9. Immaterielle rettigheter

Aller Media eller parter som Aller Media har en særskilt avtale med innehar alle immaterielle rettigheter til abonnementstjenesten og innholdet på Dagbladet Pluss.

Ved å kjøpe Abonnementet og benytte seg av dette får du ikke noe eierskap eller lisens til noen immaterielle rettigheter i tjenesten eller innholdet på Aller Medias sider. Varemerker, logoer og andre lignende tegn eller symboler som vises på Aller Medias sider, eller som en del av abonnementstjenesten, tilhører Aller Media.

10. Personvern

Når du kjøper Abonnementet fra Aller Media eller bruker våre nettsider vil vi samle inn personopplysninger om deg for å kunne gjennomføre kjøpet og levere Abonnementet du har kjøpt, samt for å kunne sende deg gode tilbud i den utstrekning vi har lov til det. Se personvernerklæringen for mer informasjon om hvordan Aller Media og Aller Medias konsernselskaper behandler dine personopplysninger.

Det rettslige grunnlaget for denne bruken av opplysninger er vår berettigete interesse i å sende tilbud og informasjon som er relevant for deg. Hvis du har en abonnementsavtale med oss eller på annen måte har et aktivt kundeforhold med Aller, har vi lov til å sende deg tilbud om produkter tilsvarende det kundeforholdet bygger på. Hvis du tidligere har hatt et aktivt kundeforhold med Aller Media forbeholder vi retten til å kommunisere med deg inntil 12 måneder etter siste aktivitet. Vi anser deg for å ha et aktivt kundeforhold med oss i en rimelig periode etter utløpet av abonnementet. Du kan når som helst melde deg av å motta markedsføring eller administrere dine markedsføringsinnstillinger på din brukerkonto eller ved å kontakte oss.

11. Brudd på Vilkårene

Ved brudd, eller mistanke om brudd, på disse Vilkårene forbeholder Aller Media seg retten til å terminere Abonnementet ditt med umiddelbar virkning. I slike tilfeller vil Aller Media sende deg en orientering om dette på e-postadressen du har oppgitt ved registrering av aID-bruker (se punkt 1). I slike tilfeller kan Aller Media også nekte deg å opprette Abonnementet på nytt. Slike avgjørelser er endelige.

12. Ansvar

Aller Media tilstreber å til enhver tid levere Dagbladet Pluss på en profesjonell måte. Imidlertid må Aller Media fra tid til annen gjennomføre oppdateringer og vedlikehold av Dagbladet Pluss av sikkerhetsmessige, tekniske eller operative årsaker. I disse periodene vil tjenesten kunne være utilgjengelig. Aller Media forbeholder seg også retten til å stenge tjenesten.

Aller Media gir ingen garanti for at informasjon gitt av Aller Media eller av tredjeparter på Dagbladet Pluss til enhver tid er korrekt, komplett eller oppdatert.

Dagbladet Pluss kan inneholde lenker til tredjeparters nettsider. Aller Media fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet på eller tilknyttet tredjeparters nettsteder. Vi oppfordrer deg til å nøye gjennomgå brukervilkår og personvernerklæringer for alle nettstedene du besøker.

Aller Media er kun ansvarlig for erstatning som du som kunde har krav på etter digitalytelsesloven.

Er du næringsdrivende, er Aller Media ikke ansvarlig for tap eller noen eventuelle skader som skulle oppstå i forbindelse med tjenesten. Dette omfatter blant annet eventuelle følgeskader, tap av fortjeneste eller forretningsmuligheter eller skader som skyldes tap av data eller tap av tilgang til Dagbladet Pluss.

13. Gavekort og gaveabonnement

Vi tilbyr gavekort for abonnement. Gavekort har en gyldighet på ett år, med mindre en annen periode er spesifisert.

Du kan også velge å kjøpe et gaveabonnement. Mottakeren av gaveabonnementet vil få tilsendt eller ha tilgang til abonnementet i en fastsatt periode. Etter at abonnementet er utløpt, vil mottakeren ikke lenger motta/ha tilgang til produktet. Gavegiver vil ikke trekkes for abonnementet etter det har utløpt. For øvrig gjelder samme Vilkår også for gaveabonnement.

14. Kundeservice og kontaktinformasjon

For å få hjelp med spørsmål du har, anbefaler vi at du bruker vårt hjelpesenter – her finner du nyttige artikler om problemløsning, chat og øvrig kontaktinformasjon.

Aller Media AS

Organisasjonsnummer: 910 119 877

Postadresse: Postboks 1169 Sentrum 0107 Oslo

Besøksadresse: Karvesvingen 1, 0579 Oslo

Telefonnummer: 21 30 10 00

15. Lovvalg og klagemuligheter

Avtale om tegning av Abonnementet på Dagbladet Pluss reguleres av norsk rett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. EU-kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i en annet EU eller EØS-land. Klagen inngis via denne lenken.

Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer