Advarer Høyre mot bompengepartiet

Den første duellen mellom Erna og Jonas.

DEBATT: Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, mener at Vidar Kleppe ikke er en aktuell samarbeidspartner i høstens valgkamp. Reporter: Jon Even Andersen. Video: Malene Storrusten Vis mer

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre og Høyre-leder og statsminister Erna Solberg barket sammen til en heftig debatt på utestedet Blå i Oslo i kveld. Debatten var den første duellen mellom hovedmotstanderne i norsk politikk foran høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Debatten ble arrangert av Høyre og Ap i samarbeid, og de to partiene valgte hvert sitt hovedtema: Mens Høyre plukket skole, gikk Ap for arbeidslivspolitikk. Debattens tredje bolk handlet om klima og eldreomsorg.

I tillegg sørget ordstyrer Siv Sandvik for at polarisering - at velgerne vender de to store ryggen - også ble tema.

GEMYTTLIG: - Skal vi gjøre en handshake? spurte statsministeren foran debatten - til latter i salen. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
GEMYTTLIG: - Skal vi gjøre en handshake? spurte statsministeren foran debatten - til latter i salen. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

- Ap har stemt mot

Skolemat og lærertetthet fikk temperaturen raskt opp i duellen.

- I skolen må vi gjøre det viktigste først, satse på lærere og tidlig oppfølging. Ap har stemt mot å lese, skrive og regne. Og når 10 000 barn går ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig, da må vi ha et løft. Min utfordring til Ap er å prioritere kunnskap, ikke alt annet, sa Solberg.

- Vi må ha flere lærere i skolen, og vi har foreslått en lærernorm som du har stemt mot, Erna Solberg, repliserte Støre.

Statsministeren fulgte opp:

- Det bekymrer meg at dere ikke innser at det viktigste i skolen er lærerne og aktiv satsing på tidlig innsats. Dere sa nei til å gi kommunene en plikt til å følge opp de som begynner å slite.

Det er ikke sånn at mat og fysisk aktivet er viktigst.

Støre: - Ja, det er helt riktig. Og skal du lære å lese, skrive og regne, må du ha lærere som hjelper til. Vi må ha flere lærere, men du er mot lærenormen og bevilger ikke penger til det.

- 60 000 elever går på skolen uten å ha med skolemat. Vi ser hele eleven. Fordi da lærer de bedre, sa Støre.

Valgløfte

Gratis skolemat er lansert som et valgløfte fra Ap. Men Solberg sier at det ikke er dokumentert at gratisk skolemat vil gi bedre læring.

- Det er mye enklere for foreldre å putte en matpakke i sekken enn å putte en mattelærer i sekken, sier hun.

Ap's valgløfte om gratis skolemat kan tidligst innfris etter stortingsvalget i 2021, men Støre sier at partiet jobber for det i kommunene nå også.

- Skolemat og gratis skolefritidsordning koster under halvparten av de skattelettene du har gjennomført. Vi er et av få land i Europa som ikke har gratis skolemat, poengterte Støre.

Stemmer på sjefen

Under bolken om arbeidslivspolitikk innledet Støre med å minne om at tusenvis av nordmenn i offentlig sektor om en måned skal stemme på sjefen sin, med de implikasjonene det har.

- Fire av fem nyutdannede helsearbeidere får bare tilbud om deltidsstillinger. Sånn kan vi ikke ha det. Får du en ordfører fra Ap, får du en ordfører som er pådriver for hele, faste stillinger, framholdt Ap-lederen.

I Ap-styrte kommuner går heltidsandelen opp, mens den går ned i Høyre-styrte kommuner, sa han.

Solberg slo hardt tilbake:

- Dette var Rita Otterviks (Ap-ordfører i Trondheim, red.anm.) viktigste valgløfte. Et raskt søk i dag viser at det er utlyst elleve stillinger med små brøker.

Og hun fortsatte med å vise til en sak i Oslo der kommunen har tapt i retten mot en kvinne som krevde å få gjort om en 50-prosentstilling som innleid til en fast stilling.

Erna: - Du snakker mye om dette, men dere gjør noe annet.

Støre ble svar skyldig og mener at dette får de svare på i Oslo.

- Jeg kjenner ikke alle detaljene i den saken, sier han til Dagbladet etter at debatten er avsluttet.

Temperatur

Temperaturen øker, og debattantene hever stemmenivået

Erna: - Vi har jo i hvert fall en ambisjon, Jonas. Det hadde ikke du, sier Solberg i det Støre utfordrer henne på hvor langt dempartementene er kommet i å få ansatt flere med hull i CV-en.

Støre forsøkte seg med en småfrekk kommentar tilbake:

- Du står der, nære elva. Den driver nedover, og det gjør du også.

- Ikke opptatt av Sp

Om Sp-vekst i nord, der Høyre er nær ti prosentpoeng under Vedum, sier Solberg:

- Jeg er ikke så opptatt av å analysere Senterpartiet. Vi skal jobbe med våre saker og snakke om at det faktisk går godt i Nord-Norge.

FØRSTE DUELL: Debatten var valghøstens første trefning mellom de to store i norsk politikk. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
FØRSTE DUELL: Debatten var valghøstens første trefning mellom de to store i norsk politikk. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

Støre: - Du bruker tvang for å slå sammen Finnmark og Troms, mot et klart flertall av dem som bor der. Da opplever de som bor der, at dere ikke ser situasjonen.

Debatten dreier over på bompengepartiets vekst. Begge partilederne er enige om at det avgjøres lokalt hvem man samarbeider med.

Støre: - Det vi ser, er at bompengepartiet lener seg mot Høyre, og Høyre tar dem imot. Det advarer jeg mot.

Solberg: - Det som forbauser meg, er at Ap kanskje skal samarbeide med Vidar Kleppe i Kristiansand.

Støre: - Han er ikke en samarbeidspartner for Ap, og det vet du godt.

Ap-lederen sa også at han synes Høyres forslag om en tre timer lang bompengepause i Oslo på ettermiddagen er en dårlig ide.

Utfordringer

Både Høyre og Ap har sine utfordringer ved inngangen til valgkampen. Ap kan ifølge meningsmålingene klare å berge makta i flere av storbyene, men de ser i langt større grad enn for fire år siden ut til å være avhengig av støtte fra mindre partier på venstresida, som MDG og Rødt.

Høyre (og Frp) ser ut til å miste oppslutning til blant andre bompengepartiet og Senterpartiet. Og hvis Ap berger storbyene, selv med støtte fra fløypartier, vil det være et åpenbart nederlag for Solberg.

Oppkjøringen til den rødblå partilederduellen har vært preget av gjensidige utspill mot hverandre.

Støre slo fast i et intervju med Dagbladet i forrige uke at avstanden mellom Ap og Høyre under hans tid som partileder aldri har vært større enn nå.

- Grunnmuren i mange norske kommuner slår sprekker etter seks år med en Høyre-styrt regjering. Dette valget blir et viktig oppgjør mellom to ulike ideologier. Det skal velgerne merke, varslet Ap-lederen.

Motangrep

Det fikk næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til å rykke ut med et motangrep:

- Ap er i ferd med å forlate en helhetlig, ansvarlig og balansert politikk. Det virker som Støre prøver å hoppe opp i lomma til Rødt med vilje, sa han.

Deretter fulgte Solberg selv opp:

- Jeg synes at Arbeiderpartiet trekkes mot venstre i synet på hvordan private kan bidra inn i offentlige tjenester. Jeg hører et Arbeiderparti som snakker mer slik som den ytre venstresiden, sa Høyre-lederen til NTB mandag morgen.