REAGERER: Fastlegene Tone Dorthe Sletten (t.v.), Kari Løvendahl Mogstad og Nils Ivar Leraand er kritiske til Høyre-vedtaket om å styrke jordmødrenes posisjon i helsevesenet. Foto: Privat
REAGERER: Fastlegene Tone Dorthe Sletten (t.v.), Kari Løvendahl Mogstad og Nils Ivar Leraand er kritiske til Høyre-vedtaket om å styrke jordmødrenes posisjon i helsevesenet. Foto: PrivatVis mer

PROFESJONSKAMP

Advarer mot å slippe til jordmødrene

Høyres landsmøte vedtok å gi jordmødrene større innflytelse i helse-Norge. Det mener fastlegene er feilslått politikk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Politikk kan ikke styres av synsing. Vi tror ikke folk flest, verken politikere eller andre, er klar over konsekvensene av slike forslag, sier Kari Løvendahl Mogstad, fastlege og spesialist i allmennmedisin.

- Det blir altfor ofte igangsatt store reformer uten å teste det ut og pilotere det først, på en skikkelig måte, sier hun.

Billigere i drift

Høyres helsepolitiske talsperson, Tone W. Trøen, uttalte til Dagbladet før helgens landsmøte fattet sitt vedtak:

- Jordmødrene har bred kompetanse på kvinners helse. De kan ivareta en mer helhetlig tjeneste rundt det den friske kvinnen trenger bistand til, langt utover det som dreier seg om svangerskap, fødsel og barsel.

Siri von Krogh, leder for jordmorforeningens Oslo-avdeling, sa seg enig:

- Vi er billigere i drift enn fastlegene og godt utdannet for å følge opp kvinner helse i bredere forstand.

Frykter rasering

I et debattinnlegg i Dagbladet i dag advarer fastlegene Kari Løvendahl Mogstad, Tone Dorthe Sletten og Nils Ivar Leraand mot å la jordmødrene få utvidede oppgaver i helsevesenet. De frykter at det kan rasere hele fastlegeordningen.

- Utgangspunktet er en bevisst eller ubevisst marginalisering av fastlegeordningen i Norge. Det må Høyre være ærlige på, sier de tre fastlegene til Dagbladet.

Profesjonskamp

Fastlegene hevder at landsmøtevedtaket legger opp til en profesjonskamp mellom legene og jordmødrene.

- Vi kjenner argumentene fra jordmødrenes egen kampanje. De ønsker seg den svenske modellen, som er sykepleierstyrt, der fastlegen kalles inn for å utføre oppdrag iverksatt av sykepleiere. Det betyr at fastlegen blir sittende igjen med den eldre del av befolkningen, sier Tone Dorthe Sletten, som er bystyremedlem for Høyre i Trondheim..

Henger sammen

Nils Ivar Leraand mener at kvinnesykdommer ikke kan sorteres ut.

- Skal man bli flink på de syke, må man være flink på de friske. Når forslagsstillerne fra Høyre sier at det er sykdom nok til alle, viser de hvor lite de har skjønt. Sykdom i underlivet kan ikke skilles ut fra alt annet. Det henger sammen med resten av kroppen, sier Leraand.

Kari Løvendahl Mogstad utdyper:

- Fastlegeordningen er en suksess fordi vi ser hele mennesket, at vi ikke deler opp mennesker i organer. Mesteparten av vår arbeidsdag går ut på å se helheten.

Familielege

Tone Dorthe Sletten opplyser at fastlegene også reagerer på forslaget om at kvinnene skal kunne gå direkte til gynekolog, uten å bli vurdert av fastlege først.

- Hva er det neste som skal omgå fastlegen, spør hun.

Sletten hevder at en av styrkene med fastlegeordningen er tilliten som bygges over tid til pasientene, deres barn og øvrige familie.

- Det er ganske vanlig at fastlegen er familielege for en hel slekt. Man får en unik kunnskap om familien, som kommer pasienten til gode, sier hun.

Kari Løvendahl Mogstad peker på at fastlegeordningen var gjenstand for nøye utprøving før den ble innført i 2001.

- Det var nettopp fordi ordningen ble så grundig pilotert i nærmere ti år at den er blitt så bra. Hvis jeg skal velge å være positiv, tror jeg ikke at Høyre forstår hva de går inn for. De baserer seg på synsing, ikke forskning, sier Mogstad.

Fungerer ikke

Fastlegene mener det ikke er noen grunn til å kopiere den svenske modellen med mer makt til jordmødre og sykepleiere.

- Legeforeningen får stadig vekk besøk fra svenske delegasjoner, som vil søke kunnskap om fastlegeordningen fordi det ikke fungerer bra i Sverige, sier Nils Ivar Leraand.