HANDEL: Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets tror de ferske handelstallene betyr at det kommer et nytt rentekutt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX .
HANDEL: Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets tror de ferske handelstallene betyr at det kommer et nytt rentekutt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX .Vis mer

Advarer mot å tolke de nye tallene veldig pessimistisk

Ferske tall fra SSB viser at vi handlet en god del mindre enn ventet i august. Sjeføkonom tror dette betyr at det kommer enda et rentekutt fra Norges Bank.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Vi handlet mindre i august enn i juli og omsetningsvolumet i detaljhandelsbedriftene falt med 0,4 prosent fra juli til august i år, viser ferske og sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

Fallet kommer etter en vekst på 0,6 prosent fra juni til juli i år og da er oppgangen det siste året på bare 0,9 prosent.

Det var i snitt ventet en oppgang på 0,3 prosent i august, mens Handelsbanken Capital Markets ventet en oppgang på 0,4 prosent.

Mer fra bensinstasjoner Det var nedgang på bred front og butikker som selger klær og sko bidro særlig til nedgangen. Butikkhandel med sportsutstyr, innredningsartikler og elektriske husholdningsapparater bidro også til nedgangen i denne perioden, melder SSB.

Salget i dagligvarebutikkene, som utgjør omlag 37 prosent av omsetningen i detaljhandelen, og salg på bensinstasjonene samt salg av mat og drikke i spesialforretningene, hadde derimot en økning i sesongjustert omsetningsvolum i august.

Husholdningenes varekonsum, som også inneholder salg av biler og brensel, falt med 0,9 prosent fra juli til august. Forbruket av elektrisitet og brensel, samt klær og sko, trakk særlig ned.

Elektrisitets- og brenselsforbruket falt med hele 9,3 prosent og bidro til å trekke det samlede varekonsumet ned med nærmere 0,7 prosentpoeng.

Konsumet av andre varer falt med 2,9 prosent, og konsumgruppen klær og sko bidro særlig til nedgangen etter en kraftig oppgang måneden før, ifølge SSB.

Opp for bil, mat og drikkevarer Konsumet av mat og drikkevarer samt kjøp og drift av biler steg med henholdsvis 1,7 og 2,3 prosent, og bidro dermed til å dempe nedgangen. Kjøp og drift av biler var også klart høyere i august enn ved inngangen av året, forklarer SSB.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum i august 2015 uendret fra samme måned året før.

Volatile månedstall - De månedlige tallene er volatile, men som vi har argumentert for tidligere er den underliggende takten svak, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Han peker på at fallet i husholdningenes varekonsum på 0,9 prosent, som direkte påvirker beregningen av BNP-veksten, kommer etter et fall på 0,2 prosent i juli. Med dette anslår han at varekonsumet ligger an til å falle med 0,6 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal. Fra 1. kvartal til 2. kvartal var det en oppgang på 1 prosent.

- Dette kommer ikke som noen overraskelse, ettersom forbrukernes tillit har falt enda dypere ned i minus og arbeidsledigheten stiger, sier han.

Han viser til at Norges Bank ikke har presentert en bane for utviklingen i privat forbruk, men at prognosen for året, inkludert tjenester, er en oppgang på 2,4 prosent, noe som også betyr at Norges Bank følgelig ligger inne ned en økning i andre halvår.

- På grunn av det skarpe fallet i august synes det å være en risiko på nedsiden til bankens estimat, men siden det bare er sluppet ett tall siden offentliggjøringen av den pengepolitiske rapporten for september, har vi for lite informasjon til å trekke noen konklusjoner, sier Gonsholt Hov.

Nytt rentekutt i mars Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets skriver i en fers oppdatering tallene riktignok er svakere enn ventet, men han advarer mot å tolke dette veldig pessimistisk.

Han peker på at detaljomsetningen vokste merkbart de forrige to månedene (0,6 prosent og 0,9 prosent), og at en slik høy vekst, midt i en nedgangskonjunktur, var litt malplassert og at nedgangen nå muligens kan sees på som en delvis reversjon av dette.

Han viser også til at detaljene viser en vekst i salget av mat og drikke, noe som er en veldig typisk husholdningskomponent og derfor gir et godt bilde av fundamental husholdningsetterspørsel. Men han peker også på at det var fall i andre viktige komponenter som husholdningsvarer, andre fritidsvarer og annen butikkhandel.

- Norges Bank har ikke månedlige estimater for privat konsum, men dette tallet - sett i sammenheng med den sterke veksten de to foregående månedene - kommer neppe som en stor nedsideoverraskelse for en sentralbank som i forrige uke nedreviderte sine vekstanslag.  Vi tror altså det er konsistent med Norges Banks nye rentebane som tilsier omtrent 50 prosent sannsynlighet for enda et rentekutt i mars 2016, skriver Syed i en fersk oppdatering.

Flere økonominyheter - Her vil oljeprisen ligge i lang tid fremover
Tror analytikere bommer i oljegigant: - Kjøp aksjen
Dette har skjedd kun 4 ganger de siste 25 årene
Straffer 249 statsansatte for «latskap»