Advarer mot gasskraft-planene

Carl-Wilhelm Hustad sto som teknologileder i Naturkraft fullt og helt bak selskapets arbeid for å bygge to gasskraftverk i Norge. I dag advarer han mot å bygge slike konsvensjonelle gasskraftverk i Norge, slik Ap og Høyre går inn for.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- I 1997 var det fornuftig å bygge gasskraftverk med konvensjonell teknologi. Da sa politikerne nei. I dag er det tvilsom økonomi i å bygge slike gasskraftverk. Nå sier stortingsflertallet ja. Forstå det den som vil, sier Hustad.

Han har 15 års farstid som suksessfull ingeniør. Han ble ansatt i Naturkraft i 1998 som teknologileder der han blant annet arbeidet med alternativ gasskraftteknologi. Etter at han sluttet i Naturkraft i fjor sommer har han etablert sitt eget selskap «CO{-2} Norway AS», som blant annet satser på gasskraftproduksjon med moderne teknologi. En av forretningsideene går ut på å ta hånd om CO{-2}-utslippene samtidig som man bruker CO{-2} til trykkstrøtte for økt oljeutvinning i eldre oljefelt.

- I dag bruker selskapene hovedsaklig naturgass til slik trykkstøtte. Det er dårlig ressursforvaltning, sier han .

Hustad stiller seg spørrende til at et politisk flertall i Norge ikke gjør mer for å framskynde utviklingen mot CO{-2}-frie gasskraftverk. Foreløpig har store norske industriselskaper til sammen brukt mer enn 100 millioner kroner på forskning og utvikling på dette området. Da er det underlig at man på politisk hold satser på konvensjonell teknologi, særlig når disse kraftselskapene vil være ulønnsomme i flere år framover på grunn av lave strømpriser og høye investeringskostnader, mener han.

- Tidligere ble det hevdet at de nye teknologiske løsningene lå veldig mange år fram i tid. Nå ser vi at de nye løsningene kan være mye nærmere, sier Hustad til Dagbladet.

Han peker på at BP Amoco, og nye aktører som Rocket Dyne og Boeing også begynner å komme på banen.

Den tidligere teknologilederen i Naturkraft presiserer at hans standpunkt er økonomisk fundert, ikke ensidig miljømessig. Økonomi og miljø henger imidlertid sammen. I henhold til Kyoto-avtalen vil enhver industribedrift som slipper ut CO{-2} i framtiden måtte kjøpe CO{-2}-kvoter. Gasskraftverk med konvensjonell teknologi slipper ut svære mengder CO{-2}. Derfor vil kostnadene ved CO{-2}-utslipp være avgjørende for om det er liv laga å å satse konvensjonelt.

per.ellingsen@dagbladet.no