GIFTBERG: Tonnevis med polyuretanpulver ligger lagret på et gjødselskjellertak i Sele i Rogaland. Foto: Erik Midtgård.
GIFTBERG: Tonnevis med polyuretanpulver ligger lagret på et gjødselskjellertak i Sele i Rogaland. Foto: Erik Midtgård.Vis mer

Advarer mot giftberg

Her ligger tonnevis med pulver fra oppmalte kjøleskap åpent for vær og vind.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon


(Dagbladet.no): Nå raser krangelen om hvem som har ansvaret for å fjerne og destruere avfallet som ligger utendørs i ødelagt emballasje, på sjette året. Avfallet er lagret på en privateid tomt i Sele i Rogaland, og inneholder potensielt helsefarlige og miljøskadelige stoffer.

Hele 23 tonn pulver ligger åpent for vær og vind.

Erik Midtgård kjøpte to trailerlass med oppmalt polyuretanskum fra destruerte hvitevarer i april 2003, da han var konsulent i firmaet Auto og Industrisupply. De trodde de hadde fått en briljant forretningsidé.

Av pulveret skulle de lage et produkt som skulle brukes til å suge opp oljesøl. De ville selge det til bruk både i oljevernberedskap til havs og som oljeabsorbent i verkstedsindustri. Pulveret ble kjøpt fra Norsk Gjenvinning AS, nå søppelhåndteringsfirmaet Veolia Miljø.

- De sa at pulveret er helt ufarlig og biologisk nedbrytbart. Videre skulle stoffet egne seg godt til å suge opp olje, og det skulle være enkelt å pakke og selge det med stor gevinst. Men stoffet lot seg ikke omsette som en miljøvennlig oljeabsorbent, sier Erik Midtgård til Dagbladet.no.

Yrkeshygieniker Halvor Erikstein i fagforeningen Safe mener pulverberget representerer fare for både helse og miljø.

- Det er ingen tvil om at polyuretan utgjør en alvorlig helsetrussel dersom det benyttes som oljeabsorbent i eksempelvis et verkstedmiljø. Polyuretanskum benyttet etter denne forretningsidéen vil utsette mange for en uhyre stor helserisiko, sier Erikstein.

Giftig
Erikstein viser til at polyuretan, når det utsettes for temperaturer på omkring 200 grader celsius, vil spaltes til isocyanater. Isocyanater er en gruppe kjemiske forbindelser som er ekstremt astma- og allergiframkallende, samt at de også har svært stor akutt giftighet.

I arbeidsmiljøet har isocyanater en administrativ norm (høyeste tillatte verdi journ. anm.) på 0,005 part pr. million (ppm). Til sammenlikning har blåsyre en administrativ norm på 5 ppm, tusen ganger høyere, opplyser Erikstein.

Yrkeshygienikeren har bistått Erik Midtgård i den vanskelige situasjonen han havnet i da firmaet Auto og Industrisupply ble tvangsavviklet. Han ble sittende med et svært lager av polyuretanpulver som ikke lar seg omsette.

- Jeg mener han har vært utsatt for bondefangeri og blitt utnyttet på det mest kyniske av et firma som er gitt konsesjon til å håndtere samfunnets avfall. Det er meg komplett uforståelig at et firma kan selge denne type farlig avfall videre, istedenfor å sørge for forsvarlig destruksjon, sier Halvor Erikstein.

Yrkeshygienikeren mener det er en reell fare for at pulveret også kan inneholde andre kjemiske forbindelser som er problematisk for helse og miljø.

- Det er trolig tilsatt miljøskadelige flammehemmere. Hvis ikke snakker vi om den reneste brannbombe. Polyuretan er lett antennelig, sier Erikstein.

- Frykter for folks helse
Erik Midtgård ba søppelhåndteringsfirmaet om å ta pulveret i retur, men Violia avslo. Selv er Midtgård i en økonomisk vanskelig situasjon, og har ikke anledning til å betale for detruksjon. Han er bekymret over at pulveret bare blir liggende ved siden av Sele avfallsplass.

- Rundt 70 kubikk eller 23 tonn pulver ligger der. Det blåser fritt av sted. Jeg frykter for folks helse, dersom pulveret kommer inn i hus og i kontakt med peisvarme eller panelovner, sier Midtgård.

Midtgård kontaktet Statens forurensningstilsyn (SFT). Han ønsket SFTs vurdering av om de anser pulveret som farlig eller forurensende, og han ville ha deres vurdering av om Violia brøt loven ved å selge ham pulveret.

SFT svarte at de ikke kjenner saken godt nok til å vurdere om behandlingsanlegget har brutt lovverket. Videre presiserer SFT at det er Midtgård, som nåværende besitter av pulveret, som er ansvarlig for å finne ut om det er farlig, samt sørge for godkjent avfallsbehandling. SFT utelukker ikke at pulveret kan ha problematisk innhold.

«SFT ser ikke bort i fra at PUR pulver fra isolasjon fra kjøleskap kan inneholde rester av isocyanater eller bromerte flammehemere», skriver Forurensningstilsynet.

- Vil rydde opp
Veolia Miljø sier til Dagbladet.no at de nå «ønsker å rydde opp i saken».

- Vi skal gjøre vårt for at dette ikke får miljøskadelige konsekvenser, sier direktør for strategi og samfunnskontakt i Veolia Miljø, Runa Opdal Kerr.

Kerr sier de nå gjennomgår detaljene i saken, deriblant kjøpskontrakten som ble inngått for fem år siden. Selskapet utelukker ikke at de kan komme til å ta pulveret tilbake for egen regning.

- Dersom det har skjedd noe ureglementert fra vår side, skal vi rydde opp i det. Vi kommer til å dra til lagringsplassen og vurdere avfallet som ligger der, sier Veolia-direktøren til Dagbladet.no.

FOR VÆR OG VIND: Emballasjen er brutt på mye av avfallet som ligger utendørs på sjette året. Foto: Erik Midtgård
FOR VÆR OG VIND: Emballasjen er brutt på mye av avfallet som ligger utendørs på sjette året. Foto: Erik Midtgård Vis mer